Sådan klager du


Hvis du ønsker at klage over mediet Markedsføring – for eksempel en artikel, du optræder i – så er du altid velkommen til at kontakte ansvarshavende chefredaktør Ole Obitsø.

Mediet Markedsføring er underlagt de presseetiske regler. Det betyder, at du også kan klage over Markedsføring til Pressenævnet. Det er gratis at klage, og du kan læse mere om, hvordan du klager, på nævnets hjemmeside.

Du kan klage over indhold i magasinet Markedsføring, på markedsforing.dk, eller på vores sociale profiler på Facebook, Twitter og Linkedin.

Du kan også klage over kommentarer, som optræder på Markedsførings sociale profiler. Det kan fx være en krænkende kommentar eller et personangreb under et opslag på Markedsførings Linkedin-profil. Hvis du ønsker at klage over en kommentar, kan du også henvende dig til chefredaktør Ole Obitsø.

Læs mere om mediet Markedsførings redaktion og principper.