Verden er i forandring, og PR-branchen ændres i takt med den. Når vi i branchen kigger ind i fremtiden, er der fem tydelige tendenser, der skiller sig ud. I år tager vi mod til os og bruger AI til at producere indhold, samtidig med at der er behov for en større oprydning i vores indhold.

Hvert år publicerer PR-og kommunikationsplatformen Mynewsdesk en rapport, der bygger på undersøgelser foretaget blandt 450 nordiske PR- og kommunikationsfolk samt dybdegående interviews med brancheeksperter. At det har været et særligt begivenhedsrigt år ses tydeligt i den seneste udgave af «State of Nordic PR & Communication».

– Krisekommunikation har naturligt nok domineret branchen, og mange virksomheder ser ud til at være i konstant beredskab, hvad angår krisehåndtering. Der er også kommet en stadigt større efterspørgsel efter kompetencer, siger Lotta Laurin, CMO hos Mynewsdesk.

Mynewsdesks undersøgelse viser, at størstedelen allerede har taget eller planlægger at tage flere skridt i retning af et øget kriseberedskab. Hele seks ud af ti siger, at krisekommunikation har fået højere prioritet internt i virksomheden, og lige så mange mener, at viden om krisekommunikation er nødvendig for alle, som arbejder i branchen.

" En grundig oprydning af dit indhold

Et andet tema, der diskuteres i rapporten, er indhold. I flere år har virksomheder masseproduceret indhold for at udfylde kanaler og kampagner, men nu er branchen på vej i en ny retning. Vi skal nu arbejde hen mod at skabe en mindre mængde indhold, men med større kvalitet.

– Det er simpelthen tid til at gøre hovedrent. At masseproducere indhold for at øge synligheden er ikke længere godt nok. Så er det bedre, at virksomhederne sænker ambitionerne i forhold til publiceringsfrekvens eller antal kanaler. Det vigtigste er, at modtagerne oplever indholdet som relevant, kommenterer Lotta Laurin.

Mynewsdesks undersøgelse viser, at næsten 60 procent tror på en udvikling, hvor fokus flyttes fra kvantitet til kvalitet. En af de store udfordringer, som der peges på her, er tid. Syv ud af ti oplever, at de ikke har tid til at være kreative, når det kommer til produktionen af indhold.

" Lad AI skabe relationer til din målgruppe

Udviklingen inden for kunstig intelligens sker i rasende fart og er derfor værd at byde velkommen med åbne arme. Med AI kan du nemlig skabe engagement og optimere din produktion af indhold. Over halvdelen af de adspurgte i undersøgelsen angiver, at de har planer om at lade AI producere mere indhold fremadrettet. En tydelig tendens, når det kommer til indhold, er et øget fokus på interaktivitet og samskabelse. Målet er at skabe en dybere forbindelse mellem brand og målgruppe, men også mellem målgrupperne – og give gode forudsætninger for aktive miljøer og fællesskaber. Ifølge Mynewsdesks undersøgelse tror syv ud af ti, at vi fremover vil se mere indhold, der skaber en kobling mellem organisationerne og deres målgrupper.

" Træf velinformerede beslutninger med data

I en tid hvor mange opgaver står over for øgede omkostninger kombineret med en væsentligt mindre mediebudget, vil det blive stadigt vigtigere at bevise den faktiske værdi af kommunikationen. Mynewsdesks nylige rapport viser, at der fortsat eksisterer en usikkerhed i branchen omkring egne data.

– Data hjælper virksomheder med at træffe velinformerede beslutninger, men det er vigtigt at arbejde med klare mål og vide, hvad der egentlig skal måles, siger Lotta Laurin.

Ifølge rapporten har fire ud af ti ingen dokumenteret plan eller strategi for, hvordan de skal måle deres PR- og kommunikationsarbejde, og det kan være afgørende for at kunne optimere strategien.
Overbevis skeptikerne

Den femte tydelige tendens i årets rapport er, at publikum fortsat bliver mere og mere skeptiske. At opbygge og fastholde tillid kommer til at være en af de største udfordringer for nordiske PR- og kommunikationseksperter i 2023. Seks ud af ti fortæller, at deres målgrupper er blevet mere skeptiske, og næsten lige så mange siger, at det er blevet sværere at håndtere negativ PR. I takt med at publikum bliver stadigt mere kritiske over for virksomhederne, øges forventningerne til ansvarsfulde tiltag på samme tid.

Om Mynewsdesk

Mynewsdesk hjælper virksomheder med at skabe brandbevidsthed, nå de rette målgrupper og opbygge stærke relationer. Med vores brugervenlige PR-platform forenkler vi publicering, distribution og måling af alt dit PR- og kommunikationsarbejde.

Læs mere på www.mynewsdesk.com/dk.www.mynewsdesk.com/dk