Virksomheder bør allerede nu forberede sig på fremtiden for Analytics uden Google Analytics 3. Her giver Piwik PRO  sine bedste råd til at få styr på udfordringerne.

I dag er det en selvfølge for marketingfolk at bruge værktøjer fra de store amerikanske teknologivirksomheder. Men den nuværende retspraksis kan blive et problem. Ændrede aftaler om sikker dataoverførsel mellem Europa og USA skaber forvirring – det kan tage indtil marts 2023 eller længere tid, før der er retssikkerhed. Må du i øjeblikket overhovedet bruge værktøjer som Google Analytics?

Lad os se på, hvordan vi er endt her: I 2020 erklærede EU- Domstolen (EUD) i Schrems II-dommen “Privacy Shield”, som siden 2015 havde reguleret håndteringen af personoplysninger fra EU i USA, for ugyldig. Siden da er virksomheder, der sender EU-brugerdata over Atlanten ved hjælp af teknologiprodukter fra USA, blevet undersøgt. USA tilbyder ikke samme beskyttelsesniveau som EU. Især værktøjer såsom Google Analytics 3, der har været i søgelyset hos de europæiske databeskyttelsesmyndigheder siden dommen, er berørt. Da sporingen ikke er i overensstemmelse med EU’s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR), er brugen af Google Analytics allerede blevet erklæret ulovlig i Danmark, Frankrig, Østrig og Italien.

Ny indsats med strenge regler

Den 7. oktober vil USA’s præsident Joe Biden underskrive et dekret, der indeholder et nyt juridisk sikkert regelsæt for håndtering af EU-borgernes data. Aftalen om dataoverførsel mellem EU og USA, som bygger herpå, skal efter planen offentliggøres i marts 2023. Ifølge den amerikanske regering vil amerikanske organisationer, der opererer i EU, fremover ikke have brug for et retsgrundlag til dataindsamling, de vil kun have brug for en fravalgsmekanisme – en betydelig ulempe for GDPR-bundne EU-virksomheder med international tilstedeværelse, som vil skulle tilpasse sig til en lang række sikkerhedsbestemmelser og dermed funktionelle begrænsninger.

Idet gennemførelsesforordningen imidlertid ikke er en lov, kan den hurtigt blive omstødt af EU-Domstolen. Den ikke-statslige organisation NOYB, som har hovedsæde i Wien og er drivkraften bag Schrems-dommene, har allerede meddelt, at den vil anfægte ændringerne ved EU-Domstolen. Kort sagt: Det er og bliver kompliceret. Hvad betyder alt dette for dine websteder og kundeanalyser? Er en Google Analytics-opdatering løsningen?

Nu kommer Google Analytics 4

I juli 2023 planlægger Google at ophøre med at understøtte Universal Analytics (dvs. Google Analytics 3) – og tvinger dermed praktisk talt millioner af brugere til at skifte til Google Analytics 4 (GA4). Problemet: Ifølge Datatilsynet er den nye version også forbundet med juridiske problemer: “Når man ser på Google Analytics 4, bliver det klart, at IP-adresser bruges til at bestemme brugernes placering. Adressen slettes derefter. […] Men afhængigt af hvor brugeren befinder sig, kan der være en direkte forbindelse til amerikanske servere, før IP-adressen slettes.” Der er en risiko for, at dataene kan tilgås i USA. Der er altså risiko for yderligere problemer, i hvert fald fra de danske myndigheders side.

Hvad du kan gøre nu

Virksomheder bør allerede nu forberede sig på fremtiden for Analytics uden Google Analytics 3. Hvad kan du helt præcist gøre?

Scenarie 1: Vent, indtil der er truffet en endelig beslutning. Det betyder imidlertid for virksomhederne, at de potentielt bliver genstand for undersøgelser fra databeskyttelsesmyndighedernes side og befinder sig i konstant usikkerhed.

Scenarie 2: Overgangen til GA4. Selv med ændringen er spørgsmålet om retssikkerheden stadig uafklaret.

Scenarie 3: At gøre Google Analytics lovligt vil indebære at pseudonymisere dataene ved hjælp af en reverse proxy. Serveren bliver bl.a. implementeret for at øge sikkerheden, fjerne personlige identifikatorer og sikre, at GA-scripts kun udløses efter brugerens samtykke. Manglerne: Denne opsætning indebærer yderligere omkostninger og funktionsbegrænsninger.

Scenarie 4: Drop Google Analytics og erstat det med software, der opfylder alle EU’s databeskyttelsesstandarder.

På den sikre side med et skifte

Brugen af en alternativ udbyder kan derfor gennemføres hurtigt. Europæiske værktøjer såsom Piwik PRO, SimpleAnalytics eller Fathom Analytics har bevist deres værd på verdensplan. De tilbyder lignende funktioner som Google Analytics, så de giver dig vigtige data – men de er helt i overensstemmelse med GDPR.

Piwik PRO Analytics Suite kan du også godt tage et nærmere kig på. Værktøjet består af fire indbyrdes forbundne komponenter til at indsamle og skalere så mange førstepartsdata som muligt og samtidig sikre kundernes privatliv.

  • Analytics: Dataindsamling via websteder, apps, digitale produkter og områder efter login, som kan analyseres mere indgående med integrerede rapporter om målgruppe, adfærd, køb og konvertering.
  • Tag-Manager: Du kan hurtigt oprette, teste og implementere tags fra skabeloner eller med brugerdefineret kode. Du koordinerer tag-adfærden med Analytics, Customer Data Platform og en Consent Manager.
  • Customer Data Platform: Du kan oprette kundeprofiler og segmentere målgrupper. Du udfylder profilerne med de data, der er indsamlet af Analytics og Tag-Manager. Med Consent Manager indsamler du kun data med udtrykkeligt samtykke.
  • Consent Manager: Du kan administrere samtykke og anmodninger fra brugere på den samme platform, som du indsamler og behandler data på.

Selv store virksomheder bruger alternativer

Succesfulde virksomheder og organisationer over hele verden bruger allerede Piwik PRO til at analysere deres brugere. En af dem er den almennyttige organisation DKMS, som hverver donorer i kampen mod blodkræft. Indtil nu har fonden organiseret knoglemarvs- og stamcelletransplantationer for 100.000 mennesker og registreret mere end 11 millioner livreddere. For at understøtte en global relancering af et websted i 2021 var der behov for analyser, der var i overensstemmelse med GDPR. Desuden var der behov for en forbedret ansøgningsformular på alle syv websteder, som verificerer potentielle donorer korrekt fra starten, samt en optimeret registreringsproces. DKMS har implementeret dette med Piwik PRO – og har registreret en stigning på tre procent i konverteringsraten på det amerikanske websted.

Den tyske lufttrafikkontrol (DFS) sætter også sin lid til Analytics-alternativet – til HR-formål. Flyveledere skal træffe den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt og bærer et stort ansvar. Den største udfordring er at finde egnede kandidater. Ved hjælp af solide rekrutterings- og webanalysedata til rekrutteringsmarkedsføringskampagner, der omfatter sociale medier, Google Ads og trykte medier, er målet at tiltrække de mest kvalificerede kandidater. Piwik PRO udleder brugbar indsigt fra rådataene og giver dig mulighed for at måle kandidaternes adfærd gennem hele rekrutteringsprocessen – og hjælper dig med at gøre den mere omkostningseffektiv.

Nytænkning og forandring

Hvis du overvejer at skifte platform, skal du fjerne bekymringer om for store anstrengelser og gøre opmærksomhed på, at beskyttelsen af værdifulde data er en topprioritet. Fremtidens markedsføring kræver juridisk sikre analyser – derfor er det bedre at skifte til GDPR-kompatible værktøjer som dem fra den polske leverandør Piwik PRO før, det er for sent.

Da brugergrænsefladen og funktionerne i Piwik PRO Analytics Suite ligner dem i Universal Analytics, er omstillingen ikke noget problem. Både gratis og betalte tilbud omfatter en analysetjeneste til dine individuelle behov. Du går ikke glip af noget, og du har den store fordel, at du ikke har problemer med databeskyttelse og overholdelse af reglerne.