De nordiske marketers peger på udfordringer, som adskiller sig væsentligt sammenlignet med de udfordringer, som popper op, når man spørger globalt. Samtidig fylder data mere og mere, fremgår det af den årlige rapport fra Salesforce, der giver et dybt indblik i, hvordan marketing forandrer sig med hastige skridt.

Antallet af datakilder, som nordiske marketers anvender i deres arbejde, forventes at stige betragteligt i 2022.

Således fremgår det af de nordiske data bag den årlige State of Marketing-rapport, som Salesforce står bag, at det gennemsnitlige antal datakilder vil gå fra 10 i både 2020 og 2021 til 14 i 2022.

For syvende gang stiller State of Marketing skarpt på tidens største marketingtrends og -udfordringer, mens den også belyser, hvordan marketing som fag og profession har forandret sig gennem de seneste turbulente år.

Årsagerne bag data-udvikling kan være flerstrenget. Dels har coronapandemien accellereret den digitale transformation i virksomheder over hele verden – og også i Norden. Dels er kunder og forbrugere blevet langt mere digitale siden coronaen viste sit ansigt og medførte forandringer i stort set alles hverdag.

Udviklingen læner sig også op ad de globale trends, hvor det at kende digitale identiteter som e-mail-adresser, og ID’er fra sociale medier nu er de mest eftertragtede datakilder på kunder foran transaktionsdata og interesser og præferencer, som kunder har oplyst.

Samtidig taler data-udviklingen ind i den nordiske marketing-professionelles topprioriteter. Her handler det nemlig først og fremmest om at skabe sammenhængende kunderejser på tværs af kanaler og enheder. På en andenplads finder vi et ønske om at dele kundedata på tværs af afdelinger, og på tredjepladsen ligger ønsket om at forbedre marketing-investeringerne.

Dermed adskiller de nordiske svar sig fra resten af verden, da det i de globale data fremgår, at “Innovation” ligger øverst på prioriteringslisten, efterfulgt af ønsket om at interagere med kunder i realtid, hvorefter de sammenhængende kunderejser kommer på agendaen, mens at forbedre marketings ROI lander på en fjerdeplads i de globale svar.

Kaster man blikket på, hvad de nordiske marketing-professionelle angiver som de tre største udfordringer, kan der også laves en kobling til data. For den største udfordring handler om at måle værdien af marketing-investeringerne. Den næststørste udfordring handler om at interagere med kunderne i realtid, mens den tredje største udfordring er delt mellem ønsket om at skabe sammenhængende kunderejser og utilstrækkelige organisatoriske strukturer og processer.

Også her er der forskelle på de nordiske og de globale svar. Især springer det i øjnene at marketings traditionelle hovedpine – at kunne dokumentere en effekt eller måle marketings værdi – slet ikke er på listen over de fem største udfordringer globalt. Til gengæld er de sammenhængende kunderejser og de utilstrækkelige organisatoriske strukturer og processer begge udfordringer, der også slår ud globalt.

En anden interessant betragtning er, at der i budgetterne – både i B2C og B2B-virksomheder – bruges lige så stor en procentdel på teknologi som indhold. Det taler også ind i et øget data-fokus. Kigger man på kanalerne står det klart, at video, ligesom det er tilfældet globalt, hitter. Således angiver de nordiske marketing-professionelle, at video er i top, når det handler om kanaler med øget værdi. Globalt forklares video-indholdets fremmarch med de ændrede medievaner, der kom med pandemien, og det er nok også en del af forklaringen i Norden.

Du kan gå meget mere i dybden med alle de forskellige marketing-trends, som State of Marketing belyser – og du kan også gå ombord i de bagvedliggende data.

FAKTA:

De tre største marketing-udfordringer i Norden

  1. Måling af værdien af marketing-investeringerne
  2. Interaktion med kunderne i realtid
  3. Skabelsen af sammenhængende kunderejser på tværs af kanaler og enheder og utilstrækkelige organisatoriske strukturer og processer

FAKTA:

Sådan fordeles de nordiske budgetter

B2C-virksomheder:

Markedsføring/reklame: 18%

Teknologi: 18%

Ansatte: 21%

Indhold: 18%

Events og sponsorater: 19%

Andet: 7%

B2B-virksomheder:

Markedsføring/reklame: 20%

Teknologi: 16%

Ansatte: 16%

Indhold: 15%

Events og sponsorater: 13%

Account-based marketing: 16%

Andet: 3%

FAKTA:

Kort om State of Marketing

Data, der anvendes i den syvende udgave af State of Marketing, som Salesforce står bag, er indsamlet for Salesforce Research i perioden maj og juni 2021. Antallet af respondenter er 8.227, der kommer fra 37 forskellige lande. Respondenterne er marketing-professionelle – fra event-ansatte til CMO’er. State of Marketing fokuserer på, hvad der har inspireret og udfordret marketing-professionelle det seneste år – og hvordan de forventer fremtiden ser ud.