Den årlige rapport fra Salesforce tager endnu engang temperaturen på de største marketingtrends og -udfordringer, ligesom den stiller skarpt på, hvordan marketing som fag og profession har forandret sig, da verden blev vendt på hovedet under pandemien.

Marketing-professionelle ser – på trods af de meget omskiftelige og turbulente tider –  optimistisk på fremtiden. De går nye veje, når de angriber den digitale transformation. De omfavner ny teknologi, nye KPI’er, strategier og metoder. De forventer, at data vil fylde meget mere. De er klar til at arbejde på distancen.

Alt det står klart, efter mere end 8.200 marketers fra 37 lande verden over har delt deres syn på marketings tilstand, muligheder og udfordringer i den syvende udgave af rapporten State of Marketing, som Salesforce står bag.

Dykker man dybere ned i rapporten, kan man læse, at marketing-folket har oplevet voldsomme forandringer i stor skala og i højt tempo fra både kunder og topledelsen. Derfor gentænker marketing-folket nu alt fra måden de tackler kundernes stigende forventninger og ændrede adfærd på, til måden de benytter kanaler og måler og definerer succes.

For det står nu også klart, at marketing som fag og profession er blevet mere KPI-orienteret, mens strategier i stort omfang er blevet omkalfatret og tilpasset en ny – stadig mere digital – virkelighed under pandemien.

Ifølge State of Marketing er det i høj grad tre forhold, der har indflydelse på marketing-folkets strategier; kunderne, teknologi og transformation af forretningsmodel.

Og hele 84 procent mener, at kundernes forventninger ændrer de digitale strategier. Men forandringernes tid er slet ikke forbi endnu. 83 procent oplyser, at deres evne til at imødekomme kundernes forventninger afhænger af deres digitale formåen, og 83 procent mener også, at deres arbejde vil være mere drevet af teknologi i kølvandet på pandemien.

Videre fremgår det, at Customer Relationship Management-systemer er den mest udbredte teknologi blandt marketers, men det er blot ét ud af en række værktøjer og platforme, som hjælper med bl.a. at organisere og skabe mening i stadig større mængder af data, automatisering af processer og måling af resultater.

Meget er altså blevet kastet op i luften i en tid, hvor også forventningerne til virksomhederne er skudt i vejret – 69 procent af forbrugerne mener nemlig, at virksomheder bør tilbyde deres produkter og services på nye måder. Det fremgår af den seneste State of the Connected Customer-rapport, som Salesforce også står bag, og som stiller skarpt på kundernes adfærd og forventninger til virksomhederne.

Og noget tyder på, at forbrugernes forventninger skal imødekommes og opfyldes under nye arbejdsformer. I hvert fald forventer 48 procent at arbejde hybridt, otte procent vil være på fra distancen og 44 procent på kontoret. Hele 82 procent forventer, at deres virksomheder vil indføre nye retningslinjer i forhold til arbejde fra distancen.

66 procent af de marketing-professionelle ser positivt på fremtiden og forventer vækst i 2022, mens 77 procent føler, at deres arbejde bidrager med større værdi i dag end før pandemien. Måske fordi den digitale transformation er accelereret og har marketing som central aktør. 90 procent oplyser, at deres digitale strategi har ændret sig siden pandemien brød ud. 89 procent oplyser, at der er ændret i kanalmikset, og 89 procent oplyser også, at der er sket ændringer i arbejdsgange og processer.

Få overblikket over, hvordan marketing har udviklet sig, og hvor mere end 8.200 marketing-professionelle mener, at faget og professionen er på vej hen. Hent State of Marketing – og gå også ombord i rapportens bagvedliggende data.

FAKTA:

3 pointer fra rapporten – helt kort

1. Marketing staves D-A-T-A

Marketing-professionelle forventer en stigning på 40 procent i de datakilder, som de bruger. Og at kende digitale identiteter som e-mail-adresser, og ID’er fra sociale medier er nu de mest eftertragtede datakilder på kunder foran transaktionsdata og interesser og præferencer, som kunder har oplyst.

2. Mere strategisk

Efterhånden som arbejdet bliver mere strategisk gentænker marketing, hvordan succesfuld markedsføring foldes ud. Og 70 procent af CMO’er afstemmer KPI’er med deres CEO’er.

3. Video er konge

Videoindhold er vanvittigt populært blandt marketing-folket. Mere end ni ud af 10 planlægger at bruge videoindhold, hvoraf en 83 procent allerede har brugt video, der er mere populært end Influencer Marketing.

FAKTA:

Kort om State of Marketing

Data, der anvendes i den syvende udgave af State of Marketing, som Salesforce står bag, er indsamlet for Salesforce Research i perioden maj og juni 2021. Antallet af respondenter er 8.227, der kommer fra 37 forskellige lande. Respondenterne er marketing-professionelle – fra event-ansatte til CMO’er. State of Marketing fokuserer på, hvad der har inspireret og udfordret marketing-professionelle det seneste år – og hvordan de forventer fremtiden ser ud.