Dansk Annoncørforening og juryformand Kim Jong Andersen har nu løftet sløret for de kategorier, der skal dystes i, når Danish Digital Award i 2019  løber af stablen for femte gang.

Og det bliver med markante fornyelser, hvilket Kim Jong Andersen forklarer således:

- Vi er nu det største og eneste digitale award show i Danmark. Det forpligter. Også til fornyelse. Her har jeg især lyttet til Dansk Annoncørforenings ønske om at fokusere endnu mere på de dokumenterede og helt centrale udfordringer, som de marketingansvarlige ledere i virksomhederne oplever i disse år.

- Således er kategorierne i år bygget op omkring disse udfordringer samtidig med, at vi har fjernet de kategorier, som var hægtet alt for meget op på bestemte medier eller platforme.

- Vi er egentlig ikke et show for hverken websites, apps, digitale reklamekampagner, IT-systemer eller sociale medier. De er blot redskaber til at udtrykke digital innovation og skabe forretningsmæssige resultater. Og det er de nytænkende strategier, de gennemførte løsninger og værdiskabelsen, vi er interesserede i hér, fortsætter Kim Jong Andersen.

Marketing som forretningsdriver

Han bakkes op af arrangøren af Danish Digital Award, Dansk Annoncørforening, hvor Holger Wilcks, adm. direktør, har følgende kommentarer:

- Til Danish Digital Award er det annoncøren, der er i centrum. Det er den fremragende og strategiske marketingindsats i sig selv, vi vil belønne, mere end det er enkeltelementerne i den. Kategorierne spejler derfor nu marketing som forretningsdriver og ikke bare som en serie af discipliner, kanaler og medier, som skal bedømmes enkeltvist, siger han.

- Det er samtidig en fremragende lejlighed til samtidig at få bygget bro mellem, hvad annoncørerne køber i hverdagen, nemlig samlede løsninger på konkrete udfordringer, og hvad bureauerne leverer, nemlig det kreative arbejde.

- En vindercase til DDA er en case, hvor bureauernes kreative indsats er løftet til et niveau, hvor det er forretningsudfordringer, der bliver løst fremfor blot en eller flere adskilte kommunikationsindsatser, fortsætter Holger Wilcks.

Danish Digital Award åbner fra den 4. januar, hvor al den fornødne information vil fremgå på det tilknyttede website.

Vinderne findes den 20. marts ved en jurydag, der ligesom sidste år afvikles hos EY på Frederiksberg, og awardshowet vil foregå i TAP 1 i København. Det sker den 9. maj 2019.

Se beskrivelserne af de nye kategorier ( de kan ændre sig en smule fremadrettet) herunder:

1. Digital Transformation

Kongekategorien. Her efterspørger vi strategiske cases, hvor digitale initiativer ikke bare har været påhæftet, men forandret virksomhedens forretnings- og/eller driftsmodel, så den står mærkbart bedre rustet til fremtiden i forhold til at vinde og fastholde kunder. Vi forventer, at Marketing og Innovation har spillet en væsentlig rolle, selvom den konkrete tranformation naturligvis bør have implikationer i hele virksomhedens værdikæde.

2. Digital Differentiation

Digitalisering er også lig demokratisering. Altså mere lige adgang til digitale medier og værktøjer for alle virksomheder. Virksomheders digitale tilstedeværelse risikerer derfor også at blive mere generisk, hvis man ikke udvikler digitale services og produkter, som adskiller sig fra konkurrenterne. Dette er derfor kategorien, hvor vi gerne ser cases, hvor virksomheden tilbyder en unik, digital value proposition.

3. Personalisation

De fleste virksomheder opererer i dag i adskillige digitale kanaler, og er dermed multichannel. Det er straks færre, der kan påberåbe sig en egentlig omnichannelstatus, hvor de er i stand til effektivt og lønsomt at personalisere mødet og kommunikationen med kunden på tværs af de mange kanaler og ud fra et 360- graders billede af kunden. I denne kategori vil vi gerne se, hvor langt virksomhederne er nået i bestræbelserne på at kunne operere 1:1 i denne kategori.

4. Customer Experience

Kundeoplevelsen. Alle virksomheder snakker om den, men hvor mange har investeret så meget i at forstærke den, så alle kunderne også snakker om den? Her ønsker vi os cases, som klart demonstrerer, at virksomheden går den ekstra mil i at forsøge ikke alene at indfri, men overgå kundernes og brugernes forventninger. Det kan være på tværs af kontaktpunkter eller i et forsøg på at sætte en ny standard på en enkelt digital platform

5. Analytics and AI

Data er som bekendt den nye olie, og ikke alene optimering, men også udviklingen af de fleste digitale platforme kræver i dag en betydelig indsats i at indsamle, håndtere, bearbejde og ikke mindst handle på data. Her er maskinlæring og AI naturligvis kærkomne assistenter i at kunne strukturere og udlede brugbare mønstre og indsigter, og vi er nysgerrige på, hvilke cases der findes derude, hvor man har gjort data analytics – og muligvis endda forskellige former for AI – til en essentiel del af mulighederne for at understøtte indsatserne i at styrke kunderejsen og Marketings muligheder for at tiltrække, målrette og fastholde kunder undervejs i denne.

6. Marketing Automation

Hvis en virksomhed skal kunne skalere mulighederne for at anvende data og personalisere kundeoplevelsen, er det helt nødvendigt at kunne automatisere en større del af marketing- og dataflowet i såvel eksekveringen af den direkte kundekommunikation som i dataudvekslingen inden for virksomhedens systemlandskab mellem f.eks. ERP-data, CRM-data og digital analytics-data. I denne kategori kalder vi på de cases, hvor en virksomhed har anvendt en udstrakt grad af automatisering til at kunne skalere marketingindsatsen.

7. Brand Impact

I en digitaliseret og ultra-fragmenteret verden, er det mere end vanskeligt at bygge en langsigtet brand platform, uanset om den baseret på et ”purpose” eller et mere klassisk brand DNA i måden, brandet udtrykker sig på. Men det er stadig nødvendigt – måske mere nu end nogensinde før, hvis man skal gøre sig håb om at blive gjort til en del af kundernes, søgemaskinernes eller deres virtuelle assistenters valgmuligheder. Denne kategori er tiltænkt de cases, der har formået at skabe en usædvanlig høj opmærksomhed på brandet og dets nærvær og relevans i målgruppen.

8. Content production

Content er selve blodet i de digitale livsbaner. Uden brugbar content dør ethvert digitalt økosystem hurtigt ud. Og content hænger uløseligt sammen med data – begge er gensidigt afhængige aktiver. Uden data til at informere content, bliver kommunikationen ikke så relevant, som det kunne have været, uden content til at frembringe data i interaktionen med kunderne, opnås der ingen yderligere indsigt. De cases, der formår at udnytte og skalere dette samspil til topkarakter, er potentielle vindercases i denne kategori. Det kan både være enkeltstående content, der giver virksomheden et ”data boost”, ligesom det kan være ”always on”-content, der sikrer, at kunderne altid kan finde det, de søger, uanset kanal eller platform.

9. Innovation

Digital teknologi giver mulighed for at udvikle nye tiltag på et hidtil uset niveau i forhold til time-to-market, produktivitet og skalerbarhed. Vi leder i denne kategori efter netop de cases, som ikke alene har optimeret, men decideret fremrykket en virksomhed eller måske endda en helt branche i, hvad den er i stand til at tilbyde sine kunder. Det er i denne kategori, at vi skal lede efter de potentielle game changers, der kan leve op til navnet.

10.Commerce

E-handel er stadig en af de mest nærliggende afsætningskanaler som mange virksomheder fokuserer på skal udgøre en til stadighed større andel af deres totale forretning. Vi lever imidlertid i en verden, hvor det ikke er enten/eller, men snarere både/og i forhold til at kunne være der for kunderne og binde deres oplevelse og ønsker sammen uanset hvilken dør, de træder ind ad. I denne kategori ser vi både pure-play e-commerce, men hvor der tænkt et større digitalt økosystem omkring webshoppen, som har styrket platformen, ligesom vi ser mursten-og-mørtelvirksomheder, der har formået at gøre e-handelskanalen til en integreret del af virksomheden og skabt nye synergier mellem kanalerne.

11.Digital Organisation

Måske den mest oversete, men vigtigste forudsætning for at kunne præstere på et konsistent højt niveau i alle de andre kategorier. Enhver digital rejse forudsætter de rette ressourcer og kompetencer og ikke mindst nye måder at arbejde på. Her ønsker vi os cases, hvor virksomheden – og især front office-delen af virksomheden - kan godtgøre, at de er lykkedes med at ændre på såvel organisationsstruktur som arbejdsprocesser i en grad, så det har banet vejen for, at organisationen i højere grad har været i stand til at realisere digitaliseringsgevinster. Det kan være sket gennem større tværorganisatorisk samarbejde mellem f.eks. IT, Salg/Support, Økonomi og Marketing eller gennem f.eks. insourcing eller øget brug af on-site.

12.Return on Investment

Virksomheder hælder i disse år flere penge i digitale investeringer end nogensinde før. Alligevel kan det ofte være ganske svært at spore effekten af disse på andet end de digitale platformes egne målepunkter. Men digitale marketing KPI's er ikke nødvendigvis en særlig yndet valuta på direktionsgangen, hvis de ikke kan kobles mere sandsynligt sammen med de finansielle data, som virksomhedens topledelse disponerer efter. I denne kategori går vi på jagt efter cases, hvor det er lykkedes for f.eks. Marketing at koble marketing output-data sammen med finansielle mål, der indikerer en klar årsag og effekt mellem de digitale investeringer og virksomhedens økonomiske/finansielle regnskabstal. Vi vurderer derfor ikke blot niveauet af ROI, men også kvaliteten af selve målingen.

13.Digital Activation

Den taktiske eksekvering fylder stadig meget inden for digital marketing, og det skal der også være plads til i DDA. Ligesom at vi håber, der er plads til en kraftig forbedring på dette niveau, da verden er ved at flyde over med emails, webbannere, social posts, Adwords, videoer etc. i dårlig kvalitet og med dubiøs effekt. Hvad vi efterspørger i denne kategori er dermed ikke store, strategiske Big Bets, men ”rugbrødsaktiviteter”, der trods deres taktiske rolle ikke alene udfylder denne rolle, men gør det langt mere iøjnefaldende, sprødt og effektivt end den digitale marketing-grød, forbrugeren/kunderne ellers bliver mødt med inden for f.eks. email, social og display.