Konsekvenserne af coronakrisen bliver nu tydeligere i den danske bureaubranche. Meldingen fra flere bureauer er ikke til at misforstå: Omkostningerne skal ned. Nu.

Det kan Markedsføring fortælle, efter mediet har taget temperaturen på en række bureauer.

Hos Kunde & Co har man både sagt farvel til medarbejdere, ligesom man også er gået ned i løn.

- Vi oplever - som alle andre - at der sker en voldsom opbremsning i økonomien grundet Covid-19, og det har desværre haft den effekt, at vi i går (mandag, red.) var nødt til at opsige nogle medarbejdere. Vi ønsker ikke at kommunikere antallet af respekt for de opsagte, siger bureauets CEO, Jesper Kunde.

Han oplyser videre: 

- Vi løfter i flok og har valgt at gå kollektivt 20 procent ned i løn i en periode.

Jesper Kunde forklarer desuden, at lønkompensation fra staten ikke har været en mulighed. 

- Ordningen tilgodeser ikke en type virksomhed som vores, og derfor gør vi ikke brug af denne ordning pt., i stedet arbejder vi hårdt på at tilpasse løsninger og opgaver for vores kunder til den forandrede verden, siger han og fortsætter:

- Alle vores videns-virksomheder, der skaber vores vækst og eksport, og som vi er stolte af i Danmark, er blevet ladt i stikken af den socialdemokratiske regering. I Tyskland, hvor vi jo også har en afdeling, oplever vi, at regeringen modsat den danske har et langt større fokus på erhvervslivet og på at redde deres virksomheder.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Markedsføring har tidligere fortalt, at tal fra Kreativitet & Kommunikation viser, at brancheorganisationens medlemmer forventer massivt fald i omsætningerne som direkte konsekvens af coronakrisen.

Mandag og tirsdag - altså umiddelbart inden aprils begyndelse - har Markedsføring så spurgt i alt 15 chefer fra reklamebureauer og digitale bureauer om, hvorvidt de har afskediget medarbejdere, om de har gjort brug af statens lønkompensation eller reguleret lønningerne. 

Tilbagemeldingerne fra bureaucheferne stikker i forskellige retninger, og nogle synes at være hårdere ramt end andre. Samtidig er det - stadig - svært at sige noget om, hvor dyb krisen ender med at blive, men flere kilder som Markedsføring har talt med i løbet af de seneste dage udtrykker bekymring for, at der bliver tale om en langvarig krise. Det står også klart, at bureaucheferne generelt skal navigere i en krise-virkelighed, hvor det har været og fortsat er svært at kigge mere end en uge frem i tiden.  

Økonomisk tsunami

Hos Robert/Boisen & Like-minded oplyser bureauets CEO, Kim Boisen, at ledelsen af bureauet går 15 procent ned i løn i tre måneder, ligesom man været nødt til at tage afsked med en enkelt medarbejder. Han oplyser videre, at krisen rammer, efter man kom OK fra start i 2020:  

- Og selvom vi oplevede en nedgang i bruttoavancen for marts på 15 til 20 procent, ligger vi år til dato i Robert/Boisen & Like-minded på niveau med de første tre måneder af 2019. Men vi forventer et markant impact af coronakrisen de næste to til tre måneder, og derfor har vi også været nødt til at træffe nogle svære valg på forkant af den økonomiske tsunami, siger han. 

Bureauet har, oplyser Kim Boisen, ”de seneste tre uger allerede fået sat en række, større opgaver på hold og har også vanskeligt ved at færdiggøre kampagner, som indebærer videoproduktion.”

- Så vi forventer lige nu en nedgang i bruttoavancen på 30 til 45 procent over de kommende to måneder, og det er under forudsætning af, at vi kan genoptage filmproduktionen i maj. Samtidig er vi af naturlige grunde særligt udfordret i vores filmproduktionsselskab, da vi ikke kan producere ret meget under lock down, siger Kim Boisen.

Han fortsætter: 

- Vi har derfor sendt alle vores medarbejdere i produktionsselskabet på ”hjemsendelsesordningen” og vil efterfølgende tage dem ind de dage, hvor der er opgaver, som ikke kræver produktion med større hold. 

Kim Boisen forklarer videre, at man på bureauet tror, at ”den bedste måde for os at tackle Corona-krisen på er ved at være pro-aktive fremfor re-aktive.” 

- Både fordi, der er ingen, som aner, hvor længe samfundets nedlukning kommer til at tage, og hvor store de økonomiske konsekvenser vil være for bureauerne. Så hellere være forberedt på det værste. Men samtidig gøre det på en måde uden, at vi svækker vores eksekverings-kapacitet så meget, så vi har svært ved at være pro-aktive i forhold til at hjælpe med at holde vores kunders forretning kørende. Det er en delikat balancegang, siger han.

Managing Partner hos Mensch, Christina Tønnesen, forventer, at coronakrisen vil kunne ses i tallene hele året, og det på den vis må forventes at blive et mere magert år.

- Vi arbejder alle hjemme og følger situationen nøje. Vi har fortsat godt med opgaver, men er ligesom alle andre spændte på, hvordan situationen udvikler sig, siger hun. 

Hos Uncle Grey oplyser CEO Rolf Bach, at der fortsat er "en fornuftig aktivitet på bureauet og hovedparten af vores kompetencer er stadig fuldt bookede."

- Q2 ser på nuværende tidspunkt ud til at være nede med cirka 20 procent målt på revenue, men på helåret regner vi pt. med et samlet fald i revenue på mellem fem og 10 procent. Det vil med andre ord sige, at vi i Q3 og Q4 kalkulerer med et aktivitetsniveau, der ligger på, hvad vi oprindeligt forventede, siger han, der desuden oplyser, at man har ”skruet en plan sammen, hvor mest muligt ferie afholdes hurtigst muligt af flest mulige.” 

Rammer forskelligt 

De digitale bureauer, som Markedsføring har talt med, mærker også krisen forskelligt. Et sted er man ikke ”nævneværdigt” påvirket. Et andet sted har man sagt farvel til medarbejdere.

- Vi har justeret antal af medarbejdere i marts svarende til syv procent af medarbejderne i Danmark, siger Kresten Wiingaard, der er CEO hos Adapt. De syv procent svarer til fem Adapt-medarbejdere.

Han forventer ikke, at bureauet kommer til at gøre brug af den danske stats hjælpepakker, som det ser ud lige nu.

- Med vores justering af medarbejdere i marts er det vores vurdering, at vi kan servicere vores kunder og samtidigt levere et positivt resultat for 2020, siger han.

Adapt er til stede i flere lande, hvor coronakrisen også kradser.

- I vores andre lande er situationen den, at vi i Litauen benytter os af deres lokale hjælpepakker. I Tyskland og i Spanien har vi skruet ned for aktivitetsniveauet. I USA oplever vi vækst, selvom de bliver meget mere ramt end os herhjemme, siger Kresten Wiingaard.

Hos AKQA fortæller CEO Steffen Blauenfeldt Otkjær, at ”AKQA endnu ikke er nævneværdigt påvirket af coronakrisen.”

- Vi er glade for sundhedsmyndighedernes udmelding om en gradvis lettelse af restriktionerne fra 13. april og gør selvfølgelig alt, vi kan for at efterleve retningslinjerne helt frem til en normalisering af samfundet. Så længe, det er muligt, vil vi fortsætte vores normale forretning, og vi har derfor ikke gjort brug af nogle af nedenstående værktøjer (for eksempel lønkompensation, red.). Det håber vi meget kommer til at gælde også resten af 2020, siger han.

Jimmi Eriksen, der er Managing Director hos Isobar Danmark, siger:

- Vi holder hele tiden øje med situationen, og hvordan tingene udvikler sig. Vi har ikke planer om nogen afskedigelser på nuværende tidspunkt.

Lignende toner lyder der fra Roar Nissen, CEO for det digitale bureau Creuna i Danmark.

- Vi har stadig til gode at se de negative forretningsmæssige konsekvenser af det her, så det har ikke været nødvendigt at indføre defensive initiativer, siger han.

Roar Nissen oplyser, at Creuna ”har brug for alle mand på dæk, så vores største udfordring er, at alle os med børn er spændt lidt hårdt for pt.”

- Alle gør dog en forbilledlig indsats for at få det hele til at hænge sammen, så indtil videre går det, siger han.

Hvad de langsigtede konsekvenser af krisen bliver, er det stadig for tidligt at sige meget om, mener Roar Nissen. Han fortsætter:

- Men vi gør os selvfølgelig rigtig mange tanker om, hvordan vi skal agere, hvis det her er startskuddet til en ny forretningsvirkelighed for vores kunder og dermed for os. Jeg er dog taknemmelig for at være en del af en digital branche, som både har en rolle at spille i en situation som denne her og i den eventuelle nye forretningsmæssige virkelighed som måtte følge.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.