Reklamebureauet Uncle Grey har fusioneret selskaber, trimmet ledelsen og gentænkt hele måden, hvorpå bureauet er indrettet og arbejder. 

Det er blandt andet sket, efter at to store kunder har forladt bureauet og i erkendelse af, at tiden kalder på ”en mere enkel ledelses- og processtruktur.”

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

- Den nye doktrin i markedet er ”clients want better work faster” - og det er det, vi forsøger at imødekomme med de tiltag, vi har gennemført, siger Rolf Bach Christensen, der er CEO hos WPP-ejede Uncle Grey.

Han fortsætter:

- Vi kan ikke udelukkende leve af det, vi levede af for fem år siden. 

Markedsføring møder Rolf Bach Christensen på bureauet i det centrale København. 

Her har man igennem det seneste år investeret i et PR- og PA-setup, opkøbt et designbureau, etableret eget produktions-setup og -studio samt investeret yderligere i bureauets So-Me-kompetencer. 

Tilbage i august fusionerede bureaudirektøren så selskaberne Uncle Grey og GreyWorks. 

Og de seneste måneder har man indrettet sig på en ny måde, så man nu agerer som ét bureau - Uncle Grey.

- Vi forsimpler tingene. Verden er kompleks nok i forvejen. Og vi kan mærke på kunderne, at de efterspørger simple, gennemskuelige strukturer. Vi kan allerede nu se, at vi har fået lettere ved at knække briefs, efter at vi har reorganiseret, siger Rolf Bach Christensen.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Han forklarer, at årsagen til, at Uncle Grey-navnet nu bliver bærende i alle aktiviteter, er, at man ser kombinationen af det lokale - Uncle - og internationale - Grey - som en særlig styrke. 

Både på den hjemlige og internationale scene.

Stabil basrytme

Spoler vi tiden et par år tilbage, kunne Rolf Bach Christensen se en forretning, hvor 65 procent af omsætningen var på en fast månedlig retainerbasis. 

Til gengæld kunne kunderne stille krav om, at det var mere eller mindre faste teams, som var på opgaverne. Rolf Bach Christensen kalder den slags omsætning for en ”stabil basrytme”, som ”gjorde det lettere at styre skibet”, fordi der år for år var betydelig større klarhed over, hvad der kom af indtægter.

Nogle af de kunder, der leverede basrytmen, var bilmærket Opel og discountkæden Fakta, men da de i 2018 vælger at gå andre steder hen, får det konsekvenser for, hvordan musikken spiller hos Uncle Grey.

- Vi har været ude og new bizz’e relativt hårdt i år. Det har betydet, at vi har måttet omstrukturere den måde, vi arbejder på. De kunder, vi nu har vundet, har brug for andre kompetencer, siger Rolf Bach Christensen. 

Han tilføjer:

- Kunderne har generelt behov for langt mere content, i et højere tempo end tidligere og til mange forskelige platforme. Samtidig er det content til nogle helt andre budgetter end tidligere tiders klassiske TV-kampagner. Så evnen til at generere ideer hurtigere og udkomme hurtigere har været noget af det, vi har arbejdet med.

Rolf Bach Christensen oplyser videre, at der i GreyWorks blandt andet gennem et mangeårigt samarbejde med Netto er etableret en stærk retail-kompetence, som nu integreres i Uncle Grey og som kan sættes i spil over for alle bureauets kunder. 

Endelig ligger der naturligvis også en besparelse i ikke længere at have administrationsomkostninger i to selskaber.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Rolf Bach Christensen forklarer, at man i forbindelse med omstruktureringerne har sagt farvel til ”gode folk”. 

Det drejer sig blandt andet om Martin Peters Ginsborg, der i efteråret 2017 blev hentet ind som Executive Creative Director hos Uncle Grey.

Af nye folk nævner han Thomas Møller, der er kommet fra Hjaltelin Stahl og som er blevet Client Service Director for retail-teamet, mens Chief Strategy Officer & Head of Digital, Lars Samuelsen, har fået titel af Creative Chairman, der er en titel, som Grey-gruppen bruger.

- Tidligere arbejdede vi med en strategisk afdeling og en kreativ afdeling. Efter omstruktureringerne taler vi ikke længere om afdelinger, men om discipliner. Vi tror på, at kreative idéer kan springe fra forskellige steder. Det overordnede ansvar for bureauets konceptuelle kreative niveau ligger nu hos Lars, siger Rolf Bach Christensen. 

Integrerede ydelser

Bureaudirektøren oplyser, at investeringen i PR- og PA-disciplinen har været ”meget succesfuld indtil videre.” 

Bureauet håndterer, ifølge Rolf Bach Christensen, ”en voksende kundeportefølje med fokus på deres specialkompetencer.” 

- Men endnu vigtigere så ser vi dem integreret på bureauets øvrige kunder og ikke mindst i vores new bizz-arbejde, siger han. 

Han fremhæver også bureauets design-ben som værende centralt og en vigtig del af fremtiden, men kunderne må ikke kunne fare vild i selskaber og afdelinger, gentager han.

- Det har været en ledestjerne for os at holde det så simpelt så muligt og gøre det meget tydeligt for kunderne, hvad de kan få herinde som en integreret ydelse, siger han og fortsætter: 

- Det har også medført øgede krav til vores account-funktion i forhold til at orkestrere vores samlede offering, inklusive de nytilkomne discipliner. 

I den forbindelse er Charlotte Porsager og Josephine Winther-Poupinel blevet ansvarlige for den samlede drift af bureauet under titlen Chief Operating Officers.

I har også tidligere flirtet med tanken om at drive mediebureau-ydelser?

- Ja, men vi ønsker ikke at lave et mediebureau, hvor man køber medier ind på alle platforme. Vi investerer imidlertid yderligere i at beholde SoMe-kompetencen inhouse, da vi mener, at den er væsentlig at have med i blandt andet udviklingsfasen af det kreative, siger Rolf Bach Christensen.

GÅ IKKE GLIP AF DAGENS VIGTIGSTE NYHEDER. KLIK HER.

Fokus på kreativitet 

Skal man se den her reorganisering og fusion som en forberedelse på sværere økonomiske tider?

- Nej, det vil jeg ikke sige. Når vi vinder en kunde, er det blevet vanskeligere at få en fornemmelse af, hvad det samlede scope of work egentlig er, hvorfor vi også er nødt til at ændre vores indtjeningsmodel. Det betyder samtidig, at vi også internt er nødt til at være helt skarpe på, hvordan vores forretning er bygget op, siger han.

Hvordan ser du på de kommende år?

- Der er en tendens til, at der igen bliver talt ind i, at godt kreativt arbejde skaber god forretning. Folk er igen blevet mere bevidste om, at hvis du ikke investerer i langsigtet branding, så går det på sigt ud over din forretning. Det er med andre ord ved at gå op for folk, at alt ikke kun handler om data, siger Rolf Bach Christensen.

De seneste regnskaber for Uncle Grey og GreyWorks viser, at Uncle Grey landede et overskud på 5,7 millioner kroner ud af en omsætning på næsten 114 millioner kroner i 2018. 

Samme år gik GreyWorks i plus med cirka en million kroner ud af en omsætning på cirka 14,5 millioner kroner. 

Rolf Bach Christensen oplyser, at Uncle Grey i 2020 skal vækste og levere et overskud, der matcher tallene for 2018.

Ifølge reklamedirektøren har Uncle Grey efter omstruktureringerne cirka 70 medarbejdere. 

Han forventer, at bureauet kommer ud af 2019 med ”et mindre overskud.”

- Der er stadig sorte tal på bundlinjen, og jeg synes vi står rigtig stærkt med en sund kombination af unge, sultne talenter og erfarne seniorkræfter, der trækker i samme retning, siger Rolf Bach Christensen.