Totalkredit ejes af Nykredit, som er en af Danmarks største banker, og sørger for realkreditlån til næsten 40 pct. af de danske husejere via et netværk af 55 lokale og regionale banker. 

– Siden 1990 har Totaltkredit med stor succes gjort det muligt for deres kunder at eje et hjem igennem deres lokale banker, siger adm. direktør hos Greenspace, Lene Nielsen, og fortsætter: 

– Navnet og identiteten er bygget op omkring et gult X. Det kommer af, "hvad’ "Totalkredit gør og, "hvordan" de udsteder lån igennem en finansiel portal ved navn Xportalen. Vi er dog nødt til at komme igennem med, "hvorfor" det findes og gøre det relevant. 

Et fem år gammelt samarbejde

Greenspace har arbejdet sammen med Totalkredits ledelse samt konsulenter fra det danske kommunikationsbureau Bro omkring skabelsen af en langsigtet branding- og forretningsstrategi. 

– Strategien er udviklet med henblik på brandets menneskelige, digitale og fysiske integration med designet, uddyber Lene Nielsen. 

Den nye brandidentitet er først og fremmest designet til at kunne fungere på tværs af nye digitale platforme. Det er Greenspace’s kreative direktør, Lee Deverill, der har stået i spidsen for processen. 

– Totalkredit er et yderst velkendt brand i Danmark, og folk er hurtige til at genkende X ́et, når de ser det. Dette til trods for at ingen rigtig ved, hvad det står for, siger Lee Deverill og forklarer videre tankerne omkring det nye logo: 

– Vi erstattede det gamle alfabetiske X med et nyt baseret på tankerne omkring X’et som et gangetegn. Det nye tegn er sammensat af to pile, der peger imod hinanden, og begge er orange med henholdsvis en mørk og lys nuance. 

Yderligere fortæller Deverill:

– Den mørkeorange pil peger opad for at symbolisere farven og formen på de klassiske danske hustage, som ses rundt i landet. Selve logoets geometri og lyse farver er meget karakteristisk og fungerer godt både på skærm og i print. 

– Det nye logo fungerer også som et forbindelsesværktøj imellem de lokale bankers brand og Totalkredits eget varemærke, slutter Lee Deverill.