Kenneth Brenøe, tidligere mangeårig Trading Director i den største mediebureaugruppe herhjemme, GroupM, og før det i Mediacom, står nu i spidsen for salget i den digitale del af TV 2’s reklameforretning, der er knap 1,3 milliarder kroner værd årligt.

Kenneth Brenøe, der forlod GroupM i 2018, får ansvaret for salg af display, programmatic, direkte-salg og Branded Content-salg i en ny digital enhed som salgschef. 

Rolf Mikkelsen er også ny salgschef i TV 2 Reklamesalg. Han får ansvaret for den traditionelle tv-forretning

Udnævnelserne kommer i kølvandet på en beslutning om at sidestille TV 2’s traditionelle reklameforretning og den digitale reklameforretning som to lige store forretningsprioriteter. 

– Vi skal være en endnu stærkere og tættere sparringspartner i forhold til annoncørerne, som i stigende grad selv står for det digitale medieindkøb, lyder det fra Peter Olafsson, salgsdirektør for TV 2 Reklamesalg, der står i spidsen for, at missionen lykkes.

De to forretningsenheder skal arbejde tæt sammen om udvikling og salg af eksempelvis Addressable TV-produkter. 

Digital reklameomsætning skal løftes

TV 2’s målsætning er, at den samlede digitale reklameomsætning skal øges med samme vækstrater som i den digitale abonnementsomsætning i TV 2 i de kommende år. 

– Addressable TV, der jo er vores premium reklameprodukt på TV 2 PLAY, er et godt eksempel på et af de produkter, der vil fylde mere. Her får kunderne helt nye muligheder for at ramme specifikke målgrupper, og TV 2 skal være frontløberen med de højeste standarder i forhold til både kvalitet, brand safety, effektdokumentation og transparens, siger Peter Olafsson. 

Organisationsændringen falder sammen med en tilsvarende i mediehusets abonnementsforretning, TV 2 Betalings-tv, der er på godt 1,5 milliarder kroner værd.

Her styrkes indsatsen med et øget fokus på TV 2 PLAY i de tværgående partnerskaber, hvor der kan indgå såvel traditionelle som digitale tv-produkter.  

Kommerciel direktør: Skal styrke ledelsesniveauet

TV 2’s kommercielle direktør, Flemming Rasmussen, der pr. 1. september udnævnes til viceadministrerende direktør i mediehuset, forklarer forandringerne i TV 2’s kommercielle afdelinger således:

– Organisationsændringerne skal sætte yderligere fart og vægt bag vores kommercielle strategi, hvor ambitionen er, at den digitale forretning inklusive abonnementsomsætningen på TV 2 PLAY ved udgangen af 2021 udgør over 25 procent af TV 2’s samlede koncernomsætning, siger han og slutter: 

– Ændringerne styrker det digitale ledelsesniveau og gør os endnu stærkere i forhold til at kunne indfri vores høje kommercielle ambitioner på det digitale salg – i særdeleshed PLAY.