At Jens F. Kofoed i dag kan skrive CEO og bestyrelsesformand for en koncern, der årligt omsætter for godt 250 mio. kr. på visitkortet, var der næppe mange, der havde regnet med, da han i 1985 forlod Københavns Universitet som cand.phil. i engelsk sprog og litteratur.

- Humanister, dem kan man ikke bruge til så meget i erhvervslivet, lød sangen også dengang, erindrer Jens F. Kofoed, der søndag fyldte 60 år.

- Og jeg bliver stadig irriteret, når jeg hører udmeldinger som ”Der bliver uddannet for mange humanister” og ”Humanister skaber ikke værdier i samfundet”, fortsætter manden, der de seneste mere end 30 har gjort sit til at gøre humanist-skepsissen til skamme.

Det er ikke mindst sket i den danske PR-branche, hvor de første karriereskridt blev taget hos et af Danmarks dengang førende bureauer, Torben Busekist PR.

Opbyggede bureau – solgte det til WPP

Allerede i 1987 etablerede Jens F. Kofoed dog sit eget bureau sammen med broderen Søren. Det skete under navnet ABC Public Relation A/S, som de i 2004 solgte hovedparten af til verdens dengang største PR-virksomhed, WPP-ejede Hill & Knowlton.

I 2010 solgte brødrene de resterende aktier til WPP.

- Det var en spændende tid, hvor PR-branchen gennemgik en rivende udvikling. Det mest markante er digitaliseringen. Da jeg begyndte, skrev vi pressemeddelelser på skrivemaskiner, puttede dem i konvolutter og sendte dem ud til den overskuelige mængde af medier, der fandtes, siger Jens F. Kofoed.

- Digitaliseringen, virksomhedernes oprustning på PR- og kommunikationsfronten og et stadig mere fragmenteret mediebillede har ændret det fuldstændig. Tempoet og værktøjerne er i dag nogle helt, helt andre, fortsætter Jens F. Kofoed, der sideløbende med karrieren også har fundet tid til at påtage sig tillidshverv i den danske PR-branche.

Falck-sagen er trist nyt for PR-branchen

Han har bl.a. været mangeårigt bestyrelsesmedlem – og senere formand for – Brancheforeningen for Public Relations Virksomheder (det senere Public Relations Branchen, der i dag er en del af Kreativitet & Kommunikation).

Her var han bl.a. med til at udvikle det etiske regelsæt, som PR-medlemmerne af brancheforeningen skriver under på at efterleve, når de melder sig ind, så den nuværende Falck-skandale – hvor Falck og Advice ved hjælp af ufine PR-tricks tvang BIOS ud af det danske marked for ambulancekørsel – ”gør ham ked af det”.

- Falck-sagen er desværre med til at fremstille branchen som bestående af moralsk anløbne personer. Det gør mig trist på hele branchens vegne, siger Jens F. Kofoed, der efter salget af de sidste aktier i sit og broderens PR-bureau til WPP afprøvede ”andre sider af sig selv”.

- Jeg har sideløbende med min karriere altid spillet og komponeret musik, så da muligheden for at blive en del ”Music Business 2020” – et samarbejde mellem musikbranchen og erhvervslivet – opstod, slog jeg til, siger Jens F. Kofoed.

First Chair runder den kvarte milliard

Han arbejdede på projektet frem til 2016, hvor han – igen sammen med sin broder – begyndte at opbygge First Chair Group, der i 2018 omsatte for godt en kvart milliard kroner og beskæftigede små 220 medarbejdere. 

De arbejder i en række selvstændige bureauer og firmaer (First Chair køber som regel 60 pct. af virksomhederne) inden for komplementære forretningsområder.

Blandt disse er et af Danmarks største reklamebureauer, Envision, executive search-virksomheden Unique Human Capital, managementkonsulent virksomheden A-2, det digitale bureau Gorm Agency samt Harbinger Public Relations. Dertil kommer en række tilhørende datterselskaber bl.a. reklamebureauet Anew og Minh Graphics i Vietnam. 

Og hvad er planerne for 2019?

- Her skal vi fokusere endnu mere på at få flere fælles kunder på tværs af gruppens virksomheder, der kan se ideen i at købe fx Managing Consulting-, PR- og reklamebureau-ydelser hos én samlet gruppe, hvis kompetencer supplerer hinanden, siger Jens F. Kofoed.

Er I færdige med at købe op?

- Ikke nødvendigvis. Jeg vil ikke udelukke, at der kommer yderligere opkøb i 2019, slutter 60-års fødselaren.