Det er blevet tid til den årlige generalforsamling.

Den afvikles torsdag den 21. maj 2015 i Huset Markedsførings lokaler, Ndr. Fasanvej 113-115, 2000 Frederiksberg fra kl. 16.00. 

Kun medlemmer i Huset Markedsføring kan deltage, og af hensyn til de praktiske forhold kan deltagelse kun ske ved forhåndstilmelding. 

Og det må formodes, at dette års generalforsamling får lidt flere til at møde op. Der er nemlig mindst tre elementer, der kalder på holdninger.

Navneskifte & politik

Hvis generalforsamlingen accepterer bestyrelsens indstilling, skal Huset Markedsføring i fremtiden hedde Danish Marketing Association.

– Navneskiftet, eller rettere stadfæstelsen af det nye navn, som vi allerede benytter i dag i engelsksprogede sammenhænge, skyldes, at vi har et behov for at tydeliggøre vores forskellige forretningsområder fra mediehus og kursusudbyder til nu også at være en interessevaretagende organisation, som skal kunne skabe debat og forme holdninger, der fører til konkret politik, siger Christian Scherfig, bestyrelsesformand for Huset Markedsføring.

Lisbeth Knudsen ud af bestyrelsen

Det kom som en overraskelse, at Lisbeth Knudsen valgte at trække sig ud af bestyrelsen for Huset Markedsføring. Men ikke når man hører hendes velbegrundede prioritering:

– Jeg opstiller som formand for Danske Medier på baggrund af Per Lyngbys afgang, og at jeg af den grund med stor beklagelse må sige farvel til nogle af mine andre arrangementer.

Om arbejdet i Husets bestyrelse, siger Lisbeth Knudsen:

– Jeg har været rigtigt glad for arbejdet med Huset Markedsføring. Der har været store udfordringer på vejen, men vi har haft et fantastisk godt samarbejde i bestyrelsen. Vi har nu både en strategi og en ny direktør på plads, som jeg er sikker på vil kunne sikre en god fremtid for foreningen.

Naturligvis har bestyrelsesformanden en replik til den triste åreladning:

– Selv om beslutningen er forståelig, ærgrer jeg mig rigtig meget over, at Lisbeth må udtræde af bestyrelsen. Lisbeth har ydet en fuldstændig enestående og uvurderlig indsats med et enormt engagement, og hun bliver meget, meget svær at erstatte, siger Christian Scherfig.

Bestyrelsen ønsker ikke at haste en genbesættelse af Lisbeth Knudsens bestyrelsesplads igennem:

– Vi tænker os om, og igangsætter en grundig search. Med generalforsamlingen lige om hjørnet når vi ikke at genbesætte posten inden da, slutter Christian Scherfig.

Til generalforsamlingen i næste måned ser programmet således ud:

Programmet: 

Kl. 16.00: Registrering åbner.

Kl. 16.30 Velkomst v/Thomas Wahl, adm. direktør, Huset Markedsføring.

Kl. 16.35-17.15 Ordinær generalforsamling.

Kl. 17.15 Forfriskninger.

Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, og forslag til valg af andre kandidater end de af bestyrelsen foreslåede, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen – jf. vedtægternes § 6.2.

Hvert medlem har 1 stemme, og hvert medlem kan kun afgive stemme for et andet medlem ved fuldmagt – jf. vedtægternes § 6.3.

Forslag skal således være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 7. maj 2015

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent.


2) Aflæggelse af beretning fra bestyrelsen.


3) Aflæggelse af beretning fra repræsentantskabet og jubilæumsfonden.

4) Godkendelse af regnskab.

5) Forelæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

• Bestyrelsen indstiller at kontingent for standardmedlemsskab fastsættes til 1.895 kr.

• Bestyrelsen indstiller at kontingenter for følgende medlemsskaber; studerende, dimittender, seniorer og arbejdsløse fastsættes til 300 kr.

6) Forslag fra bestyrelsen

Bestyrelsen indstiller, at foreningen skifter navn til Danish Marketing Association. Bestyrelsen ønsker derved at styrke positionen i et internationalt marked, og tydeliggøre foreningens forskellige forretningsområder.

Foreningens aktiviteter vil fortsat indebære at være mediehus og kursusudbyder, men fremadrettet vil foreningen også være en interessevaretagende organisation, hvilket det foreslåede navn vil understøtte.

7) Valg af bestyrelse. Der er ingen på valg til bestyrelsen, der selv supplerer sig efter Lisbeth Knudsens afgang.

8) Valg af repræsentantskab. Der er ingen på valg til repræsentantskabet. 


9) Valg af revisor.


10) Eventuelle medlemsforslag.


11) Eventuelt. 

Meld dig til her.