Årets store tillidsundersøgelse, Trust Barometer 2015, afslører, at danskerne har mindst tillid til folketingspolitikerne. Selv kommunalpolitikerne kommer bedre ud.

På en skala fra 1 til 9 lander Christiansborgpolitikerne på bundpladsen med en score på 3,9, mens politikere fra landets 98 kommuner får 4,2. Omvendt er DR’s TV-avisen langt det mest troværdige medie. Det slår TV 2’s ”Nyhederne” med flere længder.

Tillidsundersøgelsen stammer fra Edelman og PR-netværkets danske afdeling Communiqué, og den viser, hvor stor tillid danskerne bredt har til fx politikere, embedsmænd, eksperter og andre repræsentanter for det officielle Danmark.

Målingen omfatter også, hvilke medier, der er de mest troværdige, og hvilke dele af erhvervslivet, der er mest og mindst tillidsvækkende.

På en skala fra 1 til 9 lander embedsmænd fra stat og kommuner på 4,5, mens eksperter fra fx højere læreanstalter ligger i toppen med 5,8. Alle repræsentanter for det officielle Danmark ligger dog relativt lavt, inkl. direktører, finansanalytikere og medarbejdere i hjælpeorganisationer.

– Når alle interessenter ligger mellem 3,9 og 5,8 på en skala fra 1 til 9, så har vi en relativt stor mistillid, siger adm. direktør i Communiqué, Michael Buksti, der sammen med Analyse Danmark står bag undersøgelsen.

– Man kan fx undre sig over, at der ikke er nogen grupper, der scorer en vurdering på 6, 7 eller 8. Baseret på årets resultater kan man godt finde kimen til et demokratisk problem, især i politiker-tallene.

DR i en liga for sig
Blandt medierne er DR’s TV-avisen klart mest troværdig. På spørgsmålet om, hvor man finder de mest troværdige nyheder, svarer 54 pct. af de adspurgte danskere TV-Avisen. Konkurrenterne på TV 2 og TV 2 News må nøjes med henholdsvis 30 pct. og 22 pct..

Også de trykte medier er delt i to ligaer, top og bund. I toppen ligger de klassiske aviser med Politiken og Jyllands-Posten i spidsen med 27 pct. for begge. På de efterfølgende pladser kommer Berlingske og Børsen med henholdsvis. 22 og 21 pct..

I bunden finder man tabloidaviserne MetroXpres, Ekstra Bladet og BT med 3, 2 og 2 pct.. De sociale medier (Facebook og Twitter) er bundpropper med 1 pct.. Her er der med andre muligheder for fast arbejde med brand-værdierne og omdømmet.

Årets tema er i tillidsundersøgelsen er innovation, og danskerne har generelt tiltro til, at innovation i energisektoren og medicinalindustrien kan skabe fremskridt i Danmark.

Det siger henholdsvis 51 og 40 pct. ja til. Til gengæld mener kun 5 pct., at innovation, herunder genetisk modificering, kan skabe fremskridt. Finansielle produkter, herunder mobil betaling, må nøjes med at nyde tillid blandt 10 pct. af panelet.

Betal din skat og opnå større tillid
Når det gælder baggrunden for, at virksomhederne arbejder med innovation og fornyelse, er danskernes dom klar. På en skala fra 1 til 5, hvor 5 er helt enig, henfører danskerne primært innovation til ønsket om erhvervsvækst (3,72) og dernæst til grådighed (3,19).

Ser man generelt på danskernes tiltro til erhvervslivet, er det advokater og revisorer, der scorer højst med 5,5 og 5,6 på en skala fra 1 til 9. I den anden ende finder vi telebranchen, herunder mobilselskaber, med 4,1 – og medier (4,5) samt den finansielle sektor med en score 4,8. I midterfeltet ligger energisektoren (5,1), detailhandelen (5,2) og godstransport (5,3).

Hvordan virksomhederne kan øge tilliden, giver undersøgelsen også svar på. 55 pct. mener, at virksomheder kan skabe tillid ved at prioritere og kommunikere, at de betaler skat i Danmark. Ordentlig behandling af medarbejderne skaber tillid hos 41 pct. af danskerne.

Til gengæld skaber et højt afkast til aktionærerne kun tillid hos 3 pct. af danskerne, og det er kun 20 pct., der mener at bæredygtige produkter og processer er tillidsskabende. Midt i feltet af tillidsskabende adfærd hos virksomheder finder man kvalitetskontrol af produkter og prioritering af kunder før profit (begge 31 pct.).