Det er et solidt regnskab, Recommended netop har afleveret for regnskabsåret 2003/04. Årets resultat blev et plus på 10,12 mio. efter en bruttoavance på 72,693, og det er en indtjening i den bedre halvdel.
Tallene dækker dog over nogle større udsving. Resultatet er faldet med 400.000 kr. i forhold til forrige regnskabsår, og det er ikke umiddelbart meget, men bruttoavancen er samtidig steget med godt 8,5 mio. kr. (13 pct.). Den stigende bruttoindtjening er således blevet ædt op af omkostninger, og her er der alene tale om personale-omkostningerne, som er steget med 20 pct.
Partner Allan Bartram fortæller, at der er kommet 13 pct. flere ansatte (fra 86 til 98 fuldtidsansatte), som har fået et par procent mere i løn.
– Men samtidig har vi haft nogle ekstraordinære personale-omkostninger i forbindelse med vores flytning til nye lokaler samt etableringen af det nordiske netværk. Her er der dog tale om engangs-omkostninger, siger Allan Bartram.
Han nævner dog samtidig, at stigningen i medarbejderantallet repræsenterer flere AD’ere i forhold til dtp’ere, og derfor gennemsnitligt koster lidt mere.
Regnskabet er desuden udtryk for den skærpede konkurrence på markedet.
– Det gælder både i forhold til new business aktiviteter samt i forhold til øgede krav til effektiviteten. Vi skal kort sagt arbejde mere for de samme penge, siger Allan Bartram. fin