I konkurrence med fire andre bureauer, Wunderman Cato Johnson, Envision og NP/Grey samt Rimmer & Jensen i Aalborg, har det lille Aalborg-bureau Bjørnstrup Reklame og Marketing vundet EU-licitationen om Aalborg Kommunes budget. Budgettet er flere gange tidligere blevet udbudt i EU-licitation, de to seneste gange vundet af Lockey-E&M Reklame & Marketing, som fusionerede med NP/Grey Aalborg _ hvortil budgettet fulgte med.
_ Ud af de mange bureauer, der bød på budgettet, valgte kommunen fem, der blev opfordret til at komme med et mere detaljeret oplæg. Prøvestenen var primært den kreative udformning af de annoncer, kommunen rykker ind i Aalborg Stiftstidende hver lørdag _ samt prisen på ekspeditionen af annoncerne. Men der blev også anlagt en helhedsvurdering af de involverede bureauer. Og den samlede vurdering af disse tre parametre faldt heldigvis ud til vores fordel, og vi er naturligvis stolte over at vinde budgettet i det felt, siger direktør Palle Bjørnstrup.
Dermed skal Bjørnstrup Reklame & Marketing være med til at udvikle Aalborg Kommunes kommunikation i de kommende tre år.
_ Opgaven dækker et meget stort område med mange forskellige aktiviteter. Der er dels den fast annoncering _ stillingsannoncer og informationer til borgerne _ men også brochurematerialer på specialområder, kommunikation omkring forskellige projekter, informationer omkring lovgivning på forskellige områder, udformning af plakater til byens søjler etc. Primært handler det altså om information og offentlig kommunikation, fortæller Palle Bjørnstrup.
Han oplyser således, at bureauet i den kommende tid skal udvikle materialer omkring kommunens nye informationspolitik, og i denne sammenhæng er det både kommunens medarbejdere og borgerne, der skal informeres.

INTERNATIONALT ORIENTERET BY
_ Derudover skal vi i gang med at udarbejde profilmaterialer, der skal pleje Aalborgs image som en internationalt orienteret by. Det skal henvende sig såvel til byens borgere som dens gæster. Aalborg er meget internationalt orienteret. Byen har eksempelvis sat dagsordenen på området byøkologi _ alle projekter omkring byøkologi i EU-regi baserer sig på Aalborg-charteret. Yderligere har kommunen eget EU-kontor i Bruxelles, den har en forpost i Riga og deltager i et EU-projekt i Kaliningrad, i samarbejde med Bremerhafen. Aalborg har også et fast samarbejde med 23 venskabsbyer verden over, ligesom der er arrangeret internationale Ungdomslege hvert år. Aalborg er kort sagt en by, der vil noget, fastslår Palle Bjørnstrup.
Bjørnstrup Reklame & Marketing blev etableret som selvstændigt bureau i 1993. Tidligere hed bureauet Møller & Bjørnstrup, og en del af kunderne herfra fulgte med Bjørnstrup, da bureauets blev splittet.
_ Kigger man på vores kundeliste, bærer den præg af meget langvarige forhold. Som eksempeler kan jeg nævne Pandrup Brød, som vi har samarbejdet med gennem 27 år, samt Nørresundby Bank, som vi har haft på kundelisten i 22 år. Der er mange servicevirksomheder på listen, ligesom vi også har en lang række opgaver indenfor den offentlige sektor. Det gælder blandt andet Aalborgs Ren By _ Grøn By kampagne, der gav bureauet IAA’s Columbusæg i kategorien bedste offentlige kampagne, og den førte desuden til, at Aalborg blev kåret som Europas reneste by.

KøBER EKSTERN KOMPETENCE
Bjørnstrup Reklame & Marketing har også Aalborg Erhvervsråd som kunde, og i den forbindelse har bureauet for nyligt været med til at udvikle en en homepage på Internettet for rådet.
_ Her har vi været nødt til at trække på eksterne kompetencer, der klarer det mere tekniske, mens vi har stået for det kreative. Som reklamebureau er det jo meget vigtigt også at kende sin begrænsning og kunne koble sig på gode samarbejdspartnere på de forskellige områder. Det kan være TV-produktion, radio-spots, trykkerier, o.s.v., uddyber Palle Bjørnstrup.
En anden ny kunde hos bureauet er Cubic-Modulsystem A/S, som har hovedkontor Brønderslev, produktion i Åbybro og Vrå, samt datterselskaber i Sverige, Norge, England og _ Aalborg.
_ Virksomheden, der tidligere har samarbejdet med et andet nordjysk bureau, traf sin beslutning ud fra en bureauudvælgelse, der efter min mening har en række fordele frem for de traditionelle bureaukonkurrencer. I denne sammenhæng lavede kunden en runde mellem tre udvalgte bureauer, og mens konkurrencerne primlrt giver indblik i bureauernes kreative formåen, giver udvælgelsen et helhedsbillede af bureauet, understreger Palle Bjørnstrup.
Han oplyser, at Cubic-Modulsystem A/S er inde i en meget fornuftig _ som man siger på jysk _ udvikling. Derfor har virksomheden, der producerer modulsystemer/skabe til el- og kraftinstallationer, udviklet en strategi for fremtiden. Kort sagt drejer den sig om styrkelse af eksporten, hvor det største vækstpotentiale ligger, samtidig med, at hjemmemarkedet fastholdes.
_ Virksomheden har derfor ønsket at finde en samarbejdspartner, som kan matche disse nye tanker, og i første omgang udmønter samarbejdet sig i en totalrevision af alt brochuremateriale, både hvad angår design og indhold, siger Palle Bjørnstrup.

TILLID OG LøNSOMHED
Han fortæller, at nøgleordene hos Bjørnstrup Reklame & Marketing er tillid og lønsomhed. Og tilliden er gensidig _ kunderne kan naturligvis stille krav til bureauet, men Bjørnstrup Reklame & Marketing stiller så sandelig også krav til kunderne. Bureauet deler desuden sit forretningsområde op i tre dele: Kreativitet/marketing, håndværk samt administration/analyse.
_ Og disse ydelser kan kunden vælge at købe enkeltvis eller samlet, ligesom vi på specialområderne kan trække på et bredt netværk af underleverandører, pointerer Palle Bjørnstrup.