DanaData, som er Danmarks største leverandør af pc-baseret informationsteknologi, har lagt sit samlede markedsføringsbudget hos de to Århus-bureauer Geyser Marketing og Skakkebæk & Gynther.
Selskabet, som for få måneder siden blev en del af Tele Danmark koncernen, er i fuld gang med en gennemgribende omstrukturering, der på sigt vil udmønte sig i et totalskift i DanaDatas kommunikation.
DanaDatas budget har gennem 10 år ligget hos bureauet Jørn Moesgård, men midt i november udskrev selskabet en bureaukonkurrence med i alt fire deltagere: NP/Grey, BBDO, Kreativt Center (alle Århus) samt Konstellationen, som Skakkebæk & Gynther og Geyser Marketing omtaler sig selv.
Det strategiske samarbejde mellem de to bureauer startede oprindeligt som strøtanker, luftet af bureauernes to kreative direktører, Jan Gynther og Thomas Bo Christiansen, over et glas velskænket fadøl på en af midtbyens cafeer.
-Efterhånden førte dialogen til et rimeligt fast, men uformelt, samarbejde. Vi har eksempelvis købt ydelser hos hinanden og derigennem udnyttet vore samlede ressourcer bedre. Bureauerne er jo ikke direkte konkurrenter, idet vi har specialiseret os inden for hver vor niche: Geyser Marketing har sin styrke på business-to-business området, mens vi især satser på strategi- og konceptudvikling for mærkevareproducenter og detailhandelskæder, siger kreativ direktør, Jan Gynther.

I TILFæLDE AF SKILSMISSE
Da idéen om et mere formelt samarbejde omkring DanaData opstod, fordi bureauerne vurderede at have større chancer i fællesskab, nedsatte de derfor et team, som skulle afklare de mange spørgsmål og problemer, der opstår, når to bureauer skal samarbejde omkring én og samme kunde.
-Vi skulle på forhånd tage stilling til en masse ting for at undgå at løbe ind i problemer senere. Ikke mindst organisatoriske og tidsmæssige spørgsmål _ men vi var også nødt til at afgøre, hvad der skulle ske, hvis bureauerne på et tidspunkt bliver uvenner, forklarer Peter Ladefoged, Geyser Marketing.
Geyser Marketing og Skakkebæk & Gynther fik først i december meddelelse om, at bureauerne havde vundet konkurrencen, men som følge af aftalen mellem de to partnere er det formelt Geyser, som er DanaDatas reklamebureau.
-Vi er dog også nævnt i kontrakten, understreger Jan Gynther.
I bureaukonkurrencen havde Konstellationen et forspring i forhold til de øvrige deltagere. Dels har Skakkebæk & Gynther været bureau for DanaDatas Macintosh-division, DanaMac, som for ganske nylig blev solgt til anden side. Bureauets kontaktperson i DanaMac er siden blevet marketingchef for hele DanaData _ og kender derfor bureauerne fra det tidligere samarbejde. Yderligere var det de to bureauer, der blev bedt om at udvikle en “Hvidbog“, DanaGuiden, som var ledelsens udspil til medarbejderne omkring de mange organisationsmæssige omvæltninger.

MOTIVERE TIL FORANDRINGER
-Målet med DanaGuiden var at forklare ledelsens visioner frem mod år 2000 og derigennem motivere medarbejderne til at acceptere den totale forandring, selskabet har været igennem. Via dette arbejde har vi naturligvis fået godt indblik i selskabets visioner og strategi _ og så er vi også nabo til DanaDatas hovedsæde her i Århus, fortæller Jan Gynther.
Bureauerne mener dog også, det er en væsentlig fordel for kunden, at de er to selvstændige samarbejdspartnere.
-Vi har hver vores indfaldsvinkel til tingene, og det betyder, at vi bureauerne imellem får nogle meget frugtbare diskussioner om mål og midler. Desuden er den indbyrdes konkurrence en vigtig faktor: Vi udfordrer hinanden og stillet krav, som fører til bedre, mere gennemtænkte og gennemarbejdede løsninger. I større bureauer forfalder man måske til rutiner, mens vi ikke alene har lov til, men også pligt til, at være hinandens vagthund _ til gavn for såvel DanaData som os selv, fastslår Jan Gynther.

SKRUE OP OG NED FOR BLUSSET
Tilsammen har de to bureauer 22 medarbejdere _ et apparat, som DanaData kan skrue op og ned for efter behov. Og i december måned blev der skruet helt op for alle haner. Bureauerne fik til opgave at udvikle en fælles grafisk identitet for hele DanaData inden årets udgang. Den nye grafiske profil er implementeret i virksomheden.
-Tidligere bestod DanaData af en masse små enheder med hver sin profil, som kun havde virksomhedens logo til fælles. Men selskabet ønskede at udvikle en fælles grafisk profil og identitet, der både internt og eksternt signalerer teamsprit. eksempelvis findes der i dag kun én brevpapir mod tidligere 13 varianter, pointerer Peter Ladefoged.
Efter det nye grafiske design er på plads, bliver næste skridt aktiviteter på imageområdet.

MARKANT æNDRING I KOMMUNIKATIONEN
-Her vil man se et totalt skifte i DanaDatas kommunikation. Fra at være storleverandør af pc’er og tilbehør vil selskabet nu satse på ydelser som rådgivning, facility management, support og specialydelser. Som noget unikt er DanaData jo uafhængig af leverandører og kan derfor yde uafhængig vejledning og rådgivning. Selskabet vil således i den kommende tid koncentrere indsatsen omkring direkte kommunikation til beslutningstagerne i form af events, eksempelvis VIP-arrangementer, og direct marketing, målrettet til de enkelte segmenter, siger Jan Gynther, som tilføjer, at DanaDatas primære målgruppe er landets 1000 største virksomheder.
Selv om begge bureauer er særdeles glade for samarbejdet, understreger de kraftigt, at der ikke rumles med planer om fusion.
-Tværtimod vil vi fortsat udvikle os videre hver for sig og blive endnu bedre på hvert vores felt. Men vi forventer da, at samarbejdet med tiden udvides til at omfatte andre udvalgte kunder, fastslår Jan Gynther.