Det er godt et år siden, at Falck-sagen fik de gule breaking-bjælker til at lyse. Og nu sætter Espen Højlund, der er CEO hos Advice, som spillede en nøglerolle, da Falck-konkurrenten BIOS blev sværtet til i perioden 2014 til 2015, et punktum i sagen. 

Det sker, efter at et panel, nedsat af Advice, med Jens Otto Kjær Hansen, der er tidligere rektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, i spidsen har blåstemplet bureauet.

– Vi havde fra begyndelsen en fornemmelse af, at det var en enlig svale. Men der meldte sig selvfølgelig en utryghed, for hvad kunne der ellers ligge? Heldigvis har vi ikke fundet noget. Og vi har etableret tydelige og ufravigelige processer og strukturer for at undgå, at noget lignende kan ske i fremtiden, siger Espen Højlund.

Intern undersøgelse

I kølvandet på skandalen iværksatte Advice en intern undersøgelse af 3.544 fakturerbare projekter for 488 forskellige kunder i perioden 2016 til medio februar 2019. Derudover er alle projekter, hvor den Advice-direktør, der havde ansvaret for Falck-sagen, har været kundeansvarlig igennem 10 år blevet undersøgt. 

Det materiale har det seks mand stort panel fået udleveret, ligesom det har fået indblik i processer og bureauets etiske regler. Herefter har panelet i efteråret 2019 holdt tre møder med Advice, hvor medlemmerne har kunnet stille spørgsmål og bede om yderligere materiale. 

Advice har desuden indført governance-systemer, som blandt andet betyder, at nyansatte køres igennem et onboarding-forløb, hvor de bliver skolet i regler og de etiske retningslinjer og aktivt træner at forholde sig til etiske dilemmaer fra maj 2019.

Derudover orienterer bureauet kunder om, hvilke spilleregler man følger, alle sager bliver screenet fra begyndelsen, man har udnævnt en Risk Manager – COO Mikkel Havelund – og bureauet har indført en whistleblower-ordning.

Panelets arbejde er blevet afsluttet med en 12 sider lang evaluering, hvor det i konklusionen blandt andet lyder:

”Evalueringspanelet har efter sin gennemgang af Advice-review og andet materiale samt interview med ledere og medarbejdere konkluderet, at vi ikke har oplevet tegn på, at der er grund til at betvivle den interne analyses konklusion om, at Falck-sagen var en enkeltstående undtagelse, og at lignende sager ikke kan påvises andetsteds i den undersøgte periode.”

– Det er en kæmpe lettelse, at et uafhængigt panel, bekræfter vores egen konklusion om, at Falck-sagen var en enlig svale. Vi har gjort alt, hvad vi kan for at lave et setup for at undgå, at det kan ske igen. Men vi må aldrig glemme den her sag. Vi lærte noget og blev klogere og stærkere, siger Espen Højlund og fortsætter:

– For os har det at indføre systematik og en klar governance givet en kæmpe værdi. Vi har skærpet vores etiske retningslinjer, men det er de processuelle tiltag, der har rykket os mest.

Hvad har du lært af sagen?

– Hvor store konsekvenser en fejl kan have. Og så har det at arbejde professionelt og systematisk med risiko og etik fået en helt anden betydning. Det er jo noget, vi har rådgivet om i mange år, men det er nok først, når man står i stormen, at man rigtig forstår værdien af det, siger Espen Højlund.

Han tilføjer:

– Og så har vi lært, at man hele tiden skal arbejde med sine værdier – man må aldrig tage dem for givet. Det har det her været et kæmpe boost til. Og jeg oplever, at vi er mere åbne over for kunder og hinanden. Det gør vores løsninger og kundesamarbejde bedre. Arbejdet efter sagen har altså givet en bredere værdi.

Hvordan vil du beskrive stemningen på bureauet, da sagen kom frem?

– Chok. Det brød så meget med vores selvforståelse. Vi er stiftet på nogle værdier, som er i skærende kontrast til det, der ligger i sagen. I dag er der ikke nogen i Advice, der siger: ”Nå ja, det var en enkelt sag…” Alle har sagt, at det aldrig skal ske igen.

Etik og risici

Frygtede du en lukning eller kundeflugt?

– Ikke en lukning, men jeg blev bestemt bange. Vi oplevede dog hurtigt, at kunderne gerne ville have dialogen med os, men når man står i en storm, er man bange for, om der kommer en selvforstærkende effekt. Men jeg synes, at vi har fået lov til at forklare os, siger Espen Højlund. 

Mener du, at en lignende sag ikke kan finde sted hos Advice i dag?

– Det er et farligt spørgsmål, men jeg har meget vanskeligt ved at se det for mig. Det er godt, at vi har skærpet vores etiske retningslinjer. Men den største værdi er, at vi har sørget for, at man for eksempel bliver tvunget til at forholde sig til blandt andet etik og risici, allerede når en kunde skal oprettes. Her skal man svare på en række spørgsmål, og derfra ryger det videre til vores Risk Manager, der vurderer sagen. Det er i sig selv er en kæmpe vaccination, siger Espen Højlund og fortsætter:

– Så kan du spørge: ”Ville Falck have overlevet den screeening?” Ja, men vi ville være meget mere opmærksomme på risikomomenterne i opgaven, og derfor aldrig endt i den type rådgivning. Og nu er det systematiseret, så man laver en systematisk og skriftlig refleksion allerede i begyndelsen.

Man kan du godt forstå, hvis der sidder nogen derude, der er forbeholdne over for at entrere med jer?

– Jeg vil sige, at vi er ekstremt opmærksomme på etik og risici og i en grad, som vi aldrig har været før. Vi har – med Falck-sagen som undtagelse – altid haft en god og sund tilgang. Og ovenpå det har vi nu et stringent screening-setup. Vi blev ramt, men det forventes af os, at vi har værdierne og musklerne til at sørge for, at det ikke sker igen, siger Espen Højlund.

Hvorfor gik I ikke længere tilbage end 2016 i jeres interne undersøgelse?

– Det handler om at lægge et snit i forhold til, hvad man kan overkomme – og hvad der er relevant i forhold til virksomheden i dag. Som jeg husker det, har vi på PA-området faktisk været lidt længere tilbage. Og vi forholdt os konkret til 3.500 sager, siger Espen Højlund. 

Falck fik som konsekvens af sagen 13. december 2019 en bøde på 30 millioner kroner. Advice har ikke været juridisk part i sagen.