Sø- og Handelsretten har afgjort, at Mediacenter Danmark og MPE Distributions aftale om kundedeling var ulovlig. 

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.  

Her oplyses det, at kundedelingsaftalen vedrørte distribution af adresseløse forsendelser som for eksempel tilbudsaviser. Sagen blev første gang afgjort af Konkurrencerådet i 2017 og stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i 2018.

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen, siger i meddelelsen:

– Retten slår fast, at det var i strid med konkurrenceloven, da Mediacenter Danmark og MPE Distribution indgik en aftale om at dele kunder imellem sig. Aftalen har betydet, at kunderne – som typisk er detailbutikker og detailkæder – har haft færre leverandører at vælge imellem, når de for eksempel skulle have omfordelt en tilbudsavis. Dermed har der været mindre konkurrence, og det kan have haft højere priser eller lavere kvalitet til følge.

Ifølge meddelelsen skriver skriver Sø- og Handelsretten i dommen følgende om Mediacenter Danmarks aftale med MPE Distribution:

”Retten tiltræder herefter, at Mediacenter Danmark (sammen med MPE Distribution) har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler ved at have indgået en aftale og samordnet praksis om kundedeling.”

Mediacenter Danmark og MPE Distribution har i årene 2013 og 2014 aftalt at dele kunder imellem sig. Aftalen indebar blandt andet, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til kunder, der allerede var kunder hos Mediacenter Danmark, oplyses det.

Ifølge meddelelsen afgjorde Konkurrencerådet i 2017, at de to virksomheder i strid med konkurrencereglerne havde aftalt, at MPE Distribution ikke måtte tage kontakt til Mediacenter Danmarks kunder. Konkurrenceankenævnet stadfæstede den afgørelse i 2018 efter anke fra Mediacenter Danmark.

Det oplyses videre, at MPE Distribution selv har henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om sagen og har medvirket til at opklare den. Sagen er anmeldt til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på en strafferetlig forfølgelse, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

JP/Politikens Hus lukkede ifølge Mediawatch ned for reklamedistributionen i Mediacenter Danmark i 2018. Selskabet afviste, at det havde noget med den nu afgjorte sag at gøre.

Mediacenter Danmark blev ifølge Mediawatch i 2011 også taget i at have indgået aftaler med mediabureauerne Mediabroker og GroupM, Carat og IUM om ikke at kontakte hinandens kunder.