Selvom den nye rent internet-baserede Basisbank går på markedet med en særdeles aggressiv prisstrategi, så er det ikke prisen, banken i første omgang slår på i den massive kampagne, som skal gøre navnet kendt.
– Vi ønsker at blive kendt som en anderledes bank først. Priserne kommer i anden omgang, siger adm. dir. John Carlsen, som samtidig lægger afstand til begrebet dot.com bank.
– Vi er en bank, der har valgt at bruge internettet som distributionskanal. Men derudover er vi en bank lige som enhver anden bank, hvad angår sikkerhed, IT, kapital og meget andet, og vi er underlagt de præcist samme regler og kontrol som alle andre banker. Det indebærer f.eks., at vi over for Finanstilsynet skal kunne sandsynliggøre 3 års drift, siger John Carlsen.
Tilsynets krav til en ny bank er i dag en egenkapital på ca. 37 mio. kr.. Basisbank har på nuværende tidspunkt en egenkapital på ca. 75 mio. kr. Bag banken står først og fremmest tre aktionærer i form af to venture-selskaber – en administreret af Bankinvest samt det engelske Vortex – og en islandsk bank. Ialt er der indtil nu investeret 110 mio. kr.
En del af midlerne vil dog i den kommende tid blive brugt på markedsføring, hvor Basisbank vil blive særdeles synlig i mediebilledet. John Carlsen vil ikke oplyse markedsførings-budgettet – udover at banken kommer til at bruge mere, end det nye teleselskab, Telefona, brugte på lanceringen i juni. I listepriser blev Telefona noteret for et forbrug på 10 mio. kr.
Kampagnen er skabt af Heimburger Reklamebureau og vil i fase 1 tage sigte på at skabe kendskab og opmærksomhed. Stort set alle medier bliver taget i anvendelse – dog ville man gerne have haft mere tv med, men det har ikke kunnet lade sig gøre på grund af TV2’s udsolgt-melding i det sene forår.
– Vi har desværre ikke suverænt selv kunnet bestemme kampagnen, siger John Carlsen, uden dog at ville gå nærmere ind i, hvilke konsekvenser problemerne med tv-tid har fået.
I anden fase bliver kampagnen mere taktisk og vil tage sigte på at få folk til at bruge banken. Prispolitikken vil således også først begynde at optræde efter den første uge, og reklamerne vil heller ikke sælge stærkere end, at man blot bringer web-addressen.
– I den ende af markedet, hvor vi vil angribe, er web-addressen et naturligt middel, og jeg tror, at kunderne kan håndtere den form, siger adm. dir. Steen Holm, Heimburger.

IDYLLISK REKLAME
Reklamerne skildrer et overdrevet idyllisk miljø, hvor en kunde bliver forkælet i ekstrem grad. Konceptet er, at i Basisbank er banken til for kundernes skyld – ikke omvendt – og personalet vil behandle kunderne derefter.
John Carlsen er ikke bange for, at stilen kammer over, men kreativ chef Thomas Bo Nielsen, Heimburger, forventer da ikke, at alle vil kunne lide filmene.
– Vi vil gerne etablere et univers, som kan give os nogle fordele og sikre opfattelsen, at det er en anderledes bank, hvor det er privatkunden, det handler om, og hvor kunden får andre betingelser – og ikke mindst bliver belønnet for sin egen indsats, siger Thomas Bo Nielsen, mens Steen Holm supplerer:
– Det gør ikke noget, at filmene går til kanten. Hvis der er nogen, der vælger dem fra, er der også nogen, der vælger dem til.
John Carlsen: – Thomas Bo og jeg har som bekendt tidligere haft stor succes med at skabe markant anderledes kampagner end, hvad der forventes fra den finansielle sektor. Jeg er overbevist om, at det igen vil falde positivt ud. Man må forvente af os, at vi tør gå nye veje for at skabe en differentiering. Vi er alt andet lige den første bank, der tager den fulde konsekvens af nettet og lader de enorme besparelser, der er hermed, komme kunderne til gode.
Der er desuden lagt megen vægt på den interne træning, så banken også opleves som anderledes, når kunderne møder banken.
– Vi ønsker at være en “no nonsense“ bank, hvor vi nedbryder junglen med uigennemskuelige produkter og gebyrer samt omstændeligt bureaukrati. Jeg tror på, at der er en træthed omkring bankerne, der ses som en nødvendighed, og jeg tror på, at vi kan opnå en liking og en goodwill for at være innovative. Vores prissætning vil være markant lavere, men vi vil ikke være en udsalgsvare, der blot har lave priser i en kampagne-periode, siger John Carlsen, og understreger, at Basisbank vil gå efter at lancere en række nye produkter, der skal være kendetegnet ved at skille sig ud på markedet. F.eks. vil man ikke udbyde billån, fordi man ikke her kan konkurrere med en række “specialister“. Basisbanks kunder kan opnå lån på basis af en tildelt kreditværdighed. Banken blander sig ikke i, hvad pengene skal bruges til, og der vil kunne gives svar online på få sekunder.
Banken har 37 ansatte, men John Carlsen er ikke bekymret for, at banken skulle blive løbet over ende, så man kommer ud i lange svar-tider til nye kunder.
– Vi er rustet til at klare efterspørgslen, siger John Carlsen. Han vil ikke sige noget om succeskriterierne – udover at banken med sit kapital-beredskab i teorien kan køre flere år uden en eneste kunde
Han peger endvidere på, at internet-banking vil blive e-handlens gennembrud.
– Bankprodukter er oplagte til nettet. Her er der noget relevant og fornuftigt at bruge nettet til, siger John Carlsen.