Sammen med agurken, der bærer et mærkat med teksten “agurketid?”, følger en indbydelse til landets store medier til at henvende sig til KVL’s mange eksperter inden for life science. Hos eksperterne kan journalisterne få en faglig kommentar eller måske en videnskabeligt funderet kiosk-basker.
Baggrunden for eventen er, at Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) med en ny ekspertdatabase har gjort det lettere for journalister og andre på alle tider af døgnet at komme i direkte kontakt med godt 300 eksperter på KVL omkring emner som sundhed, fødevarer, samfund, dyr, miljø eller ulandsforhold. Stedet er www.kvl.dk/ekspert
Det er KVL’s kommunikationsafdeling, der står bag ekspertdatabasen. Her arbejder man målrettet for at sætte forskerne på universitetets viden og holdninger i spil:
– Vi mener det er vigtigt at skabe de bedste betingelser for kommunikationen mellem KVL’s forskere og omverdenen. Et vigtigt bindeled i den kommunikation er landets journalister. Med vores nye ekspertdatabase giver vi journalisterne et effektivt redskab til at komme i kontakt med vores forskere, siger kommunikationschef ved KVL Jacob Søby Bang. pia