I sidste uge fusionerede Ahead med den franske e-buisnessvirksomhed Valtech, og med fusionen lukker Ahead nu sin markedsføringsafdeling, Ahead e-advertising. I løbet af maj måned vil afdelingen afvikle de projekter, som er i gang. Enkelte vil blive videreført i Ahead-regi, et enkelt projekt forventes overført til reklamebureauet Heimburger, mens andre helt vil blive droppet. Aheads satsning på en afdeling med speciale i e-advertising blev lanceret i slutningen af 1999 og var planlagt at skulle stå for det voksende marked for markedsføring af internet-tjenester.
– Vi skal ikke være et reklamebureau. Vi ønsker at have en klar profil på henholdsvis management, consulting og design, samt IT udvikling og integration. Ikke på markedsføringen. Den del af opgaven overlader vi til reklamebureauer og webbureauer, siger Torsten Hvidt, adm. direktør hos Ahead.
Han understreger, at kunder og folk i branchen har haft meget svært ved at adskille Ahead fra Ahead e-advertising.
– Det er ikke særlig hensigtsmæssigt for dem, der sidder i Ahead, som er den egentlige virksomhed. E-advertisingdelen var hele tiden tænkt som en krølle på halen. Vi haft nogle uheldige oplevelser med bureauet, så beslutningen om at lukke det var ganske nem, siger Torsten Hvidt, der oplyser, at den kreative kompetence i Ahead fremover vil blive det europæiske kompetencecenter for Valtech. Ahead har allerede fået de første opgaver på den konto. Selvom Torsten Hvidt erkender, at der ligger store markedsmuligheder i markedsføring af såvel nye som gamle virksomheder, der ønsker at være synlige i en nye verden, er han overbevidst om, at det er den rigtige beslutning man nu har truffet.

RIGTIGE LøSNING
Den afgåede direktør for Aheads e-advertisingafdeling Christian Samsø, der kom til Ahead i slutningen af november med den opgave at opbygge den nye bureau-kæde, har ikke været udsat for en nem opgave. Opbygningen af afdelingen havde taget flere måneder og var først færdig i begyndelsen af april. Det skyldtes bl.a. et frafald af medarbejdere, fx tog bureauets kreative chef Michael Herman pludselig sin afsked.
Selvom Christian Samsø ikke er bitter over den nye udvikling hos Ahead, der nu gør, at de fleste medarbejdere skal flyttes til andre afdelinger, er han sikker på at en “one stop shopping“-løsning er den rigtige måde at udvikle nye dot-com-virksomheder. Filosofien kom også til udtryk i Framfabs nylige køb af reklamebureauet Halbye, Kaag og Partners.
– Det er fantastisk god konstellation. For det er helt sikkert den integrerede løsning, som er den rigtige og den bedste måde at lave den ultimative branding. Jo mere integreret, jo bedre koncept. Vi må nok erkende, at vi har været for tidligt ude. Men der er altid nogle som skal tage tæskene, siger Christian Samsø, der mener, at nogle af de bureauer, som får den største succes er dem som også fokuserer på “efter salget“.
– Det ser man både i USA og Sverige, men der går nok et stykke tid før, at man har erfaring nok til at gøre det herhjemme, siger han