Sundhedspolitisk lød det godt, da Danmarks Statistik for et par uger siden kunne melde, at danskernes samlede spiritus-forbrug faldt fra 9,3 liter pr. person til 9 liter i 2005. Samtidig viste tallene, at ølforbruget var faldet med 26 pct., og her var et problem. For det var ikke korrekt, og Danmarks Statistik har nu revideret opgørelsen. Fejlen var dels regnefejl og dels fejl i periodiseringer mellem 2004 og 2005.
I den reviderede opgørelse er der godt nok et fald i spiritusforbruget pr. dansker – men det er minimalt fra 9,2 til 9,1 liter – og altså mindre end i den forkerte opgørelse.
Ølforbruget er nu også mere stabilt. Omregnet til pilsnere (baseret på alkohol-indholdet) faldt ølsalget med 0,8 pct.
Vinforbruget steg med 2,8 pct., mens spiritusforbruget rent faktisk faldt med så meget som 3,4 pct., når det bedømmes som salget af ren alkohol. Regner man i stedet på den samlede volumen af produkter, der er langet over disken, så steg salget i liter med 11 pct. Forklaringen er et stigende salg af ”ready-to-drink” – også kaldet alkohol-sodavand. Disse produkter har altså medvirket til at reducere forbruget af spiritus. fin