Titlerne er endnu ikke på plads, til gengæld er ledelseslagene i marketing-organisationen i fusionen mellem Danske Bank og Real Danmark nu på plads. Det ligger desuden fast, at alle marketing-afdelingerne kommer til at flytte sammen samt at alle nuværende bureau-samarbejder kommer til at fortsætte.
– Det er vores grundholdning, at alle bureauer skal have en chance for at vise, hvad de kan. Derfor fortsætter alle samarbejder, og så vil vi løbende evaluere, hvordan det går, siger underdirektør Steen Reeslev, der også har titel af kommunikationschef. Han oplyser videre, at samlingen af alle marketingafdelingerne først kommer til at ske senere, når man har fundet nogle lokaler, der kan rumme alle.
Når titlerne på ledelseslagene er lidt usikre, hænger det sammen med, at hele koncernen indfører en ny titel-struktur.
– Vi går væk fra at have fuldmægtige, kontorchefer, afdelingsdirektører o.s.v. I stedet skal vi have funktionstitler, så man af titlen kan se, hvad man beskæftiger sig med, og hvilket lag man befinder sig i, og denne titel-struktur ligger endnu ikke fast, siger Steen Reeslev.
Det ligger dog fast, at han har det øverste ansvar for kommunikationen med direkte reference til koncernchefen. I lag 2 får Rene La Cour Sell, der kommer fra BG Bank, titel af koncern-marketingchef. Herefter skal der i lag 3 være en marketingchef for hvert af områderne Danske Bank/Danica, BG Bank og Realkredit Danmark, men navnene er endnu ikke offentliggjort. Hos Realkredit Danmark har Otto Christiansen i øjeblikket titel af marketingchef, mens Svend Erik Meulengracht Pedersen er konstitueret hos Danske Bank efter, at Søren Biune forlod stillingen for at blive privatkundechef hos Falck. Man gætter formentlig ikke helt ved siden af, hvis man udnævner disse to til favoritter til at overtage ansvaret i den ny organisation. Rene La Cour Sell havde stillingen som marketingchef hos BG Bank, men er altså rykket op, så her skal der et nyt navn på listen.
Endelig er der to områder – internet og erhverv – som også skal have en chef i spidsen, men her er tilerne endnu ikke på plads, og der kan heller ikke sættes navne på.
Det er desuden heller ikke helt på plads, hvad erhvervsområdet kommer til at bestå af. Der kan blive tale om, at erhvervsaktiviteterne i alle tre brands bliver samlet, men det er endnu ikke besluttet, og andre modeller kan også tænkes.