Konkurrencestyrelsens dom over TV2s prispolitik kaster hele mediemarkedet ud i en usikker situation. Det viser sig nemlig, at Styrelsen overvejer at blande sig i rabatstrukturerne generelt på mediemarkedet. Dette er en af baggrundene for, at Styrelsen er gået ind i det kontroversielle spørgsmål om forbud mod videresalg.
– Vores primære udgangspunkt for afgørelsen er en klage fra en tv-station over en anden tv-station. Men sekundært interesserer vi os for forskelsbehandlingen mellem store og små annoncører, som vi planlægger at kigge nærmere på. Vi mener, at markedet vil regulere den store forskel i rabatter, hvis der sikres en mulighed for videresalg, således at små annoncører kan gå sammen, siger kontorchef Hans Kierkegaard, Konkurrencestyrelsen.
TV2 har netop udsendt sine prislister for næste år, og her har man bøjet sig for Konkurrencestyrelsen på spørgsmålet om volumenrabatter, selvom man har fået opsættende virkning på dommen i kraft af anken over afgørelsen på både påbudet om at tillade videresalg samt på indgrebet over for størrelsen af volumenrabatter. For TV2 er konsekvensen, at volumenrabatterne nu er indskrænket til et maksimum på 19,3 pct, og det vil føre til højere priser for de største annoncører.
Generelt varsler TV2 en stigning i grundprisen på 3,8 pct., hvilket må karakteriseres som moderat i forhold til, hvad markedet har frygtet oven på udsolgt-situationen i det meste af året. TV2 vil prøve at regulere markedet mere gennem både et nyt efterspørgsels-tillæg og en efterspørgsels-rabat.
– Desuden har TvDanmark kun fået delvist medhold i spørgsmålet om vores populære 2:1 og 1:1 pakker. De må ikke være vækstbetingede, men ellers må vi godt fortsætte med dem, siger salgs- og marketingdirektør Flemming Rasmussen, TV2.
Specielt påbudet om at tillade videresalg har skabt forundring på markedet. Og det er en af baggrundene for, at adm. dir. Steen Christiansen, Initiative Universal er mere blandet i sin reaktion over dommen.
– Videresalg giver mulighed for broking (opkøb af reklametid med henblik på videresalg, red.) og det har vi aldrig kendt i Danmark, og der er ingen, som har ytret interesse for det, hvilket vi bl.a. har fortalt Konkurrencestyrelsen fra DRBs side (Danske Reklamebureauers Brancheforening). Så hvordan Konkurrencestyrelsen har fundet på at tage det punkt op virker uforståeligt.
– På den anden side har markedet hårdt brug for, at TvDanmark kommer i fremdrift og derved sikrer et konkurrencepræget marked. Som markedet har foregået i 2000 er der grund til at frygte for TvDanmarks overlevelse, og det vil ikke være godt for markedet, hvis det skal styres af kun to stationer. Alle erfaringer viser, at der er mest fremdrift i markedet, når det er præget af konkurrence, siger Steen Christiansen, der frygter, at markedet i den kommende tid vil blive præget af kaos, hvor stationerne vil benytte lejligheden til at lave mere om end nødvendigt, så det bliver fuldstændig uoverskueligt, og man derved kan camouflere prisstigninger.

VIDTRæKKENDE KONSEKVENSER
Direktøren for Dansk Annoncørforening, Eva Tufte er også forundret over, at Konkurrencestyrelsen har kastet sig over vidersalgs-problematikken.
– Forskelsbehandlingen mellem små og store annoncører afspejler situationen på markedet, og det vil normalt regulere sig selv. Jeg mener, det er meget usikker territorium, Styrelsen bevæger sig ind på, og jeg er bange for, at de stiller med bowlinghold på en fodboldbane i dette spørgsmål, siger Eva Tufte.
Adm. dir. Jonas Hemmingsen fra Mediacom peger på, at påbudet om videresalg kan få vidtrækkende betydning for hele mediemarkedet.
– Der er andre mediegrupper, hvor der er aktører med dominerende roller. Skal de samme forhold så også gælde der. I givet fald vil det få vidtrækkende betydning, og det er noget, vi skal holde øje med, siger Jonas Hemmingsen, som er forundret over, at Styrelsen overhovedet vil blande sig i TV2’s rabatter.
– TV2 kan ikke sætte sig på markedet. Konkurrencen vil komme under alle omstændigheder i takt med den teknologiske udvikling. Det er utopisk at tro, at TV2 skulle kunne sætte sig på markedet på en sådan måde, at det ville forhindre fri konkurrence, siger Jonas Hemmingsen.
Konkurrencestyrelsen var ganske klar i sin dom. TV2 fik underkendt sin prisstruktur på en række områder, som først og fremmest omhandler den aggressive prisstruktur med betydelige rabatter. Styrelsen underkender både størrelsen af volumen-rabatter (progressive årsrabatter) samt en række andre rabatter, der vurderes at have forstærket virkningen af de progressive rabatter. Grundlaget for Styrelsens afgørelse er, at TV2 anses for at have en dominerende rolle på markedet, og Styrelsen underkender derved, at der er en konkurrencesituation mellem forskellige mediegrupper af betydning.