Aller-koncernen har haft sit hidtil bedste år med et overskud på 175,5 millioner kr. før skat og en forrentning af egenkapitalen på 22 procent. Årsagen til det flotte resultat tilskrives Allers nye, offensive strategi, hvor de enkelte produkter positioneres mere tydeligt, ligesom Aller lancerer flere nye produkter, også i smalle nicher.
Børsen, MedieMarked s4