Responsdelen er det som der ofte fokuseres på, når man diskuterer værdien af en kampagne på nettet. Men internetannoncering har også andre gode sider. Blandt andet kan det give en stor branding værdi, da kendskabet til virksomheden eller produktet øges. På grund af målbarheden er det dog let at flytte fokus direkte over på responsdelen. Den præcise dokumentation for effekten gør, at virksomheden har et bedre beslutningsgrundlag i relation til alle aspekter af internetannonceringen.
Men det er vigtigt at gøre sig klart, hvad målet er med en kampagne, inden den påbegyndes. Og formålene kan være mange, lige fra at skulle downloade et program, der promoverer virksomheden, til at tilmelde sig til et nyhedsbrev, der sendes ud via email, over til deltagelse i en konkurrence.
For alle eksempler gælder det, at man kan optimere i forhold til det man ønsker at få ud af kampagnen. Lad os tage et eksempel: En job service på internettet ønsker at øge aktiviteten på deres site. Målet er at få flere jobsøgende til at søge på sitet og i den forbindelse også registrere deres CV. Succeskriteriet kunne være en investering på 20 kroner pr. CV. Når der indtastes et CV kan dette spores til et bestemt site, noget bestemt reklamemateriale, et bestemt tidspunkt på dagen og/eller i ugen m.m. Herved kan der optimeres i forhold til disse parametre. De 20 kroner pr. CV kan være totalomkostningerne i kraft af, at systemet er automatiseret.
Det er tænkeligt, at marketing budgetterne i fremtiden bør defineres anderledes. Det vil ikke længere være kroner og øre, der er afgørende for markedsføringsindsatsens størrelse, men snarere, hvor længe det er muligt at sælge en vare til den faste markedsføringsinvestering pr. kunde eller solgt produktenhed. Det er selvfølgelig også en forudsætning, at andre funktioner i virksomheden kan følge med efterspørgslen; produktionssystemet, logistik m.m.
Effekten af en given markedsføringsindsats skal være målbar og justerbar. Der skal være mulighed for at bestille en “variabel“ kampagne, forstået på den måde, at annoncøren kan sætte nogle effekt-kriterier op for kampagnen, og i det øjeblik minimumseffekt-kriteriet overskrides, kan kampagnen ophøre automatisk eller der kunne pushes en SMS warning ud til kunden, som derefter kan overveje nødvendige tiltag. Det svarer til at online investeringsservices kan indstilles til at sælge en aktie i det øjeblik kursen ligger under (eller over) et bestemt niveau. Virksomheden vil få mere magt i relation til at kunne stille krav til effekten af interaktiv reklame. På den måde bliver effekten af internettet som reklamemedie langt mere gennemsigtigt end på de traditionelle reklamemedier.