Hvis apotekerne etablerer kædeselskaber, er de ikke omfattet af de meget restriktive reklame- og rabatbestemmelser, der i dag er udstukket af Lægemiddelstyrelsen.
JP, Indland, s4