Arla Foods omsætning steg i regnskabsåret 2003/04 med hele 15 pct. til 47 mia. kr. Stigningen tilskrives dog først og fremmest fusionen med Express Dairies i England.
Overskuddet er da heller ikke fulgt med. Det faldt fra 1,094 mia. kr. til 1,019 mia. kr., og udsigterne for den kommende tid vurderes ikke specielt positivt.
– Resultatet for det sidste halvår har været specielt hårdt ramt, og den tendens ser vi fortsætte ind i det nye regnskabsår. Vi ser dog et stabilt verdensmarked, men fordi eksportstøtten og valutakurserne er faldet, er det svært at få nogen fordele ud af det, siger adm. dir. Åke Modig.