Når et forsikringselskab bruger en bank som salgskanal, hæfter selskabet for alt det, som banken lover kunderne. Også selv om bankens løfter er mere vidtgående end betingelserne i forsikringspolicen. Den praksis har Ankenævnet for Forsikring slået fast i en sag om en familie, der gennem Danske Bank tegne en rejseforsikring fra selskabet Kompas.