Det Berlingske Officin har valgt at styrke deres digitale strategi og giver samtidig Metropol Online en ny funktion. Der oprettes en ny koncernfunktion, der skal stå for koordineringen af det digitale område på tværs af koncernen. Et af de vigtigste områder bliver at hjælpe aviserne med at udvikle sig videre på det digitale område. Herudover skal den stå for opkøb og andre, centrale initiativer. Metropol Onlines nuværende direktør, Anders Lassen, bliver leder af denne koncern-enhed med
titel af chef for digitale medier i Det Belringkse Officin.
Metropol Online fortsætter som koncernens digitale serviceselskab og skal
være mediernes leverandør af tekniske løsninger, drift og banner-annoncesalg. Ny direktør for Metropol Online bliver den nuværende økonomidirektør, Claus Kjær Jørgensen. Organisatorisk flyttes Metropol Online over i divisionen Berlingske Service. I forbindelse med flytningen nedlægges en del af de administrative funktioner samt forretningsudvikling indenfor rammerne af Metropol Online.
Metropol Onlines datterselskaber, Infomedia, Zonerne og AOK, ligger fortsat i divisionen Berlingske Digital, der også fremover organiserer det selvstændige, digitale udgivende selskaber.