Det Berlingske Officin og svensk TV4 vil i den kommende tid gennemgå udbudsbetingelserne for privatiseringen af TV2 og vurdere, om man skal afgive et fælles bud på TV2/Danmark.
Sammen har Berlingske, TV4 og deres respektive ejere en kombination af stor viden om TV-branchen, finansiel styrke og ikke mindst en lang publicistisk tradition, siger Berlingskes koncernchef Joachim Malling.
– Nu analyserer vi sammen udbudsbetingelserne grundigt for at se, om der kan skabes et sundt forretningsmæssigt grundlag for et privatiseret TV2.
Administrerende direktør i TV4, Jan Scherman:
– TV2 og TV4 har sammen med de andre ledende nordiske kommercielle TV-kanaler i gennem mange år har haft et velfungerende samarbejde om blandt andet indkøb og produktion af TV-programmer. Det ser TV4 gerne uddybet gennem et ejermæssigt samarbejde.
– Vi ser et kommende privatiseret TV2/Danmark som en spændende mulighed for i fællesskab med Berlingske at styrke vores position på det nordiske TV-marked, tilføjer Jan Sherman.
Den største ejer i TV4 er Alma Media. Bonnier er største ejer i Alma Media og næststørste ejer i TV4.
Kilde: Berlingske Online