Københavns Kommune afventer i øjeblikket en afgørelse i Boligministeriet, før man foretager sig yderligere mod de opsatte billboards i Hovedstaden.
– Vore afgørelser med krav om nedtagning er truffet efter Byggeloven, hvor Boligministeriet er ankeinstans, fortæller afdelingsarkitekt Kurt Sinnerup, Stadsarkitektens Direktorat.
– Derfor afventer vi deres afgørelse.
Det er blandt andre John Kam-Jensen, PR Plakatreklamen, der har anket fire afgørelser, fordi han mener, kommunen har handlet forkert. Hans fire gigantplakater, som kommunen vil have ned, er opsat i Valby og på Bellahøj, hvor de har siddet i adskillige år. Derfor mener John Kam-Jensen ikke, kommunen kan forlange, at han tager plakaterne ned, når den samtidig har givet tilladelse til, at der på samme sted opsættes byudstyr med reklamer.
Herudover har to andre anket afgørelser fra Københavns Kommune til Boligministeriet. De tre ankesager er indgivet på forskellige tidspunkter og svarene skal derfor koordineres af de tre jurister, der behandler dem. Så Boligministeriet vil ikke gætte på, hvornår de er klar med svar.
Debatten om placering af billboards begyndte, da AFA JCDecaux i slutningen af 1997 gik på billboard-markedet og udvidede det med fra en start 250 nye billboards i København, Odense, Århus og Aalborg.
Københavns Kommune forlangte i slutningen af 1997 en del af AFA JCDecaux’ nye billboards nedtaget og så samtidig på placeringen af en række af de eksisterende billboards og gigantplakater fra More Group og PR Plakatreklamen.
Salgsdirektør Palle Jacobsen, AFA JCDecaux, fortæller, at de er i dialog med kommunen, og at alle opsatte billboards nu er godkendt af kommunen. Herudover har AFA JCDecaux en liste med godkendte placeringer, hvor billboards endnu ikke er opsat.
– Vi har ikke haft problemer og har hele tiden kunnet opfylde vores salg. Fra den 1. januar havde vi knap 300, hvor vi skulle have 250. Og for kort tid siden var vores antal steget til 359. Så vi har ingen problemer med leveringen og fortsætter efter planen. Vi har dog de samme problemer som vores to medkombattanter. Vi har alle nogle siddende, som skal pilles ned, fortæller Palle Jacobsen.
Det bekræfter salgs- og marketingchef Henrik Sørensen, More Group, der anslår, at de er blevet bedt om at tage 20 billboards ned. Han ser det dog ikke som noget problem, fordi man har fået frist til at finde nye pladser til erstatning.
En del af AFA JCDecaux’ billboards i København er efter aftale med Ørestadsselskabet placeret på plankeværkerne omkring byggepladserne for Minimetro-stationerne.
– Så længe de er midlertidige er vi liberale, siger afdelingsarkitekt Kurt Sinnerup, Stadsarkitekstens Direktorat.
Den holdning har Alice Kibsgaard, Vejafdelingens Forvaltningsafdeling i Københavns Kommune ikke. Hun understreger, at Stadsarkitekstens Direktorat er rådgivende, mens Vejafdelingens Forvaltningsafdeling har myndigheden på vejarealerne, hvor plankeværkerne hører under. Og samtidig har afdelingen kontakten til den politiske ledelse i tvivlspørgsmål.
Vejafdelingens Forvaltningsafdeling har taget kontakt med Ørestadsselskabet og overvejer i øjeblikket en dispensationsansøgning. En egentlig dispensation kan gives af Bygge- og Teknikudvalget under Borgerrepræsentationen.


(boxtxt)