To fagblade har valgt at lukke som følge af manglende portostøtte. Det drejer sig bl.a. om Dansk Textil & Beklædning’s fagblad Textuelt, som i fremtiden vil bliver erstattet med en daily-nyhedstjeneste som via e-mail vil orientere om branchebegivenheder i ind- og udland.
Ifølge Nyhedsbrevet fra Dansk Fagpresse har en medvirkende årsag til beslutningen været bortfaldet af portostøtten samt Post Danmarks kraftige prisforhøjelser, der betød en øjeblikkelig tredobling af bladets portoomkostninger. Bladet henviser også til, at moderne IT-teknologi i dag gør det muligt at formidle nyhederne, mens de sker.
Advokatrådet har besluttet at lukke det retspolitiske debatforum Lov og Ret fra årsskiftet.
Lukningen begrundes dels med, at bortfaldet af portostøtten har gjort det til en kostbar affære for en organisation af Advokatsamfundets størrelse at udgive to tidsskrifter og dels med, at det er Advokatrådets overbevisning, at organisationen kan få en skarpere retspolitisk profil ved at føre den retspolitiske debat over i en moderniseret udgave af medlemsbladet Advokaten. Rådet har samtidig besluttet, at Advokaten i det nye år skal fornyes og moderniseres – blandt andet vil det efter sommerferien udkomme i nyt design og med nyt indhold.