På et møde i dag har EU-Kommissionen godkendt den plan for rekapitalisering af TV 2, som den danske regering i juli måned fremsendte til Kommissionen i forlængelse af Kommissionens beslutning af 19. maj i statsstøttesagen vedrørende TV 2.
Ved at gennemføre Kommissionens beslutning og umiddelbart herefter rekapitalisere TV 2, fjernes den usikkerhed, som Kommissionens beslutning har medført i relation til selskabets fremtidige økonomiske grundlag. Den godkendte rekapitaliseringsplan indebærer, at staten kræver ca. 1.050 mio.kr. tilbagebetalt fra TV 2. Beløbet svarer til den af Kommissionen opgjorte ulovlige statsstøtte på 628 mio.kr. tillagt renter samt hele selskabets overskud efter skat i 2003. Ved den efterfølgende rekapitalisering indskyder staten et beløb på ca. 440 mio.kr. kontant, samtidig med, at et statsligt lån til TV 2 på knap 400 mio.kr. konverteres til egenkapital.
– Jeg er meget glad for, at vi har fået etableret et økonomisk sikkert grundlag for TV 2’s fremtidige virksomhed. Samtidig har vi med Kommissionens godkendelse fået fjernet en væsentlig sten på vejen i forhold til at komme videre med privatiseringen af TV 2, siger kulturminister Brian Mikkelsen, der mener, at privatiseringen vil sikre TV2´s økonomiske og politiske uafhængighed af statsmagten, og vil give stationen optimale muligheder for at producere kvalitets-tv til den danske befolkning.