Med købet slår Bryggerigruppen dermed sin position i Baltikum fast. Denne gang drejer købet sig om bryggeriet Lacplesa Alus. Bryggerigruppen har indgået en aftale om køb af 83,5% af aktiekapitalen i det lettiske selskab Lacplesa Alus A/S, som i 2003 var den tredje største udbyder af øl i Letland. Købesummen er inkl. Rentebærende gæld 28 mio. kr. Lacplesa har en forventet omsætning på 45 mio. kr. og beskæftiger ca. 200 medarbejdere.
Selskabets hovedmærke – Lacplesis – er kendt som et højkvalitetsmærke og placeret i premiumsegmentet med særlig styrke i HoReCa-området. Ud over egne mærker sælger og distribuerer selskabet desuden et antal internationale ølprodukter.
– I Bryggerigruppens strategiplan, V8, udgør de baltiske lande et betydeligt fokusområde. Med købet af Lacplesa og den lettiske læskedrikproducent Cido har vi for alvor slået vores engagement og position fast i Baltikum, siger adm. direktør Poul Møller. Vores position i Letland er dermed optimal for fremtidig vækst både i omsætning og indtjening.
– Vi kan se store muligheder i synergieffekterne inden for salg og distribution mellem Lacplesa Alus og Cido Partikas Grupa. Samtidig kan vi også opnå betydelige indkøbs- og produktionssynergier mellem vores litauiske bryggerivirksomhed, Kalnapilio Tauro grupé, og Lacplesa. Endelig vil vores tilførsel af kapital og kompetence til Lacplesa med udgangspunkt i en samlet stærk markedsposition i Letland åbne muligheder for yderligere at udnytte og udbygge Lacplesis-mærkets styrke, siger international direktør Connie Astrup-Larsen.