Fra 1. januar vil BT ikke længere have en marketingafdeling som en selvstændig enhed. Fra den dato vil marketing-arbejdet været lagt under henholdsvis bladsalgs-afdelingen og annonce-salgsafdelingen.
– Den primære årsag er et ønske om at samle mål og midler. Når vi opstiller nogle mål for afdelignerne, så får de også nogle penge til at løse opgaverne, siger adm. dir. Lars Bo Haber-Petersen, BT.
Marketingchef Kirsten Hviid-Hansen har valgt at søge nye udfordringer uden for koncernen, mens 3 medarbejdere bliver overflyttet til blad- og annoncesalgs-afdelingerne. De resterende to medarbejdere fra marketingafdelingen vil blive søgt genplaceret andre steder i virksomheden.
Samtidig bliver bladsalg og annoncesalg reorganiseret. Det betyder blandt andet, at tidligere bladsalgschef Søren Flemming Larsen er udnævnt til direktør for Bladsalg & Marketing. Henrik Pallesen er udnævnt til abonnementschef, mens Lars P. Berthelsen er udnævnt til løssalgschef. I annoncesalget er tidligere annoncechef Jens Risom udnævnt til direktør for annoncesalg, mens Jesper Elkjær Thomasen er udnævnt til salgschef med ansvar for bureaukunder.
Den organisatoriske ændring får ingen indflydelse på BTs samarbejde med Wibroe, Duckert & Partners – bortset fra at bureauet nu også skal hjælpe med til at holde linjen, når markedsføringen tilrettelægges i samarbejde med to forskellige afdelinger. Desuden vil Lars Bo Haber-Petersen involvere sig i det overordnede image. fin