Sylvester Hvid & Co. er begyndt året med en offensiv.

Det er sket ved at opkøbe reklamebureauet Monopolet for at ”opruste med strategiske og kreative kompetencer på seniorniveau,” lyder det fra Kenneth Hansen, adm. direktør hos Sylvester Hvid.

Monopolet har løst markedsudfordringer for blandt andre København Zoo, NEXT Online Forsikring, Gul Strøm og Krenkerup Bryggeri og er ledet af adm. direktør Christina Flindt Bjerg Albæk og kreativ chef Christian Larsen.

Det er Monopolets succes med en attraktiv kundeportefølje, der har fået Sylvester Hvid til at gå på indkøb.

– Jeg mener, at Monopolets succes i høj grad skal ses som et resultat af en forretnings- og salgsorienteret tilgang, som tager afsæt i vores kunders udfordringer og målsætninger samt et stærkt fokus på markedstendenser, siger Christina Flindt Bjerg Albæk:

– At være tæt på vores kunder og kende den verden, de opererer i, betyder alt. Vores arbejdsproces har aldrig været delt op i en strategisk og en kreativ fase. Vi har aldrig været kreative blot for kreativitetens skyld. Vi har leveret kreative løsninger, der løser markedsudfordringer.

Hun afslutter samtalen med:

– Christian og jeg glæder os til at indgå i et større team med den synergi, som naturligt kommer af at være en del af et større hus. Det er en fantastisk mulighed for i endnu højere grad at kunne arbejde integreret med kommunikationsløsninger for eksisterende og nye kunder.

Sylvester Hvid & Co. glæder sig også over aftalen, der er en del af en ambitiøs vækstplan:

– Vi har overtaget aktiviteterne i Monopolet, fordi medarbejderne i høj grad har vist, at de kan levere stærke kreative løsninger på kundernes markedsudfordringer – også når det gælder komplekse produkter og markeder, siger Kenneth Hansen.

– Det, at vi deler en tro på, at den kreative løsning altid skal tage afsæt i en grundig forståelse for kundens markedsudfordring – og at den kreative løsning i øvrigt ligeså godt kan være en forretningsmæssig idé eller et kanalvalg som et koncept, en tekst eller et design – har været afgørende for aftalen.

– Med Monopolet som en del af vores team, styrker vi både vores strategiske og kreative kompetencer på et senior niveau. Det forventer vi, at både bureauet og kunderne vil komme til at nyde godt af i den kommende tid, slutter Kenneth Hansen.