Det svenske Intellecta AB har købt 75 pct. af aktierne i Bysted A/S. De seneste to år har Bysted haft strategisk samarbejde med Intellecta Communications i Stockholm.
Bysted A/S opstod i 1986 som et designfirma. I midten af 90’erne udvidede bureauet med en række kompetencer inden for kommunikation, og siden kom også web til. Fra 2000 har Bysted også været til stede i Sydsverige med kontor i Malmø, hvor man i dag beskæftiger syv medarbejdere.
Ifølge Bysted kræver en stadig mere globaliseret verden en øget professionalisme og specialisering. Derfor er det et naturligt skridt for bureauet at fokusere på udvidelse af aktiviteten – geografisk og med hensyn til både viden og koncepter. Det vil man gøre i samarbejdet med Intellecta Communications.
Intellecta Corporate, der er Intellecta AB’s rådgivningsdel, er markedsledende i Sverige inden for finansiel kommunikation, corporate design og integreret kommunikation. pia