Carlsbergs omkostninger til salg, markedsføring og distribution er kraftigt stigende, fremgår det af regnskabet for 99/00. Regnskabet gælder for 15 måneder, fordi Carlsberg har omlagt regnskabsåret, og er derfor ikke umiddelbart sammenligneligt med tidligere år. F.eks. viser regnskabet en samlet årsomsætning incl. afgifter på 47 mia. kr.. Men det ligger dog fast, at posten salg og distribution, der også omfatter markedsføring, er steget med to procentpoint fra at udgøre 35,9 pct. af omsætningen. Det svarer til et merforbrug på 7-800 mio. kr. på årsbasis. I det seneste regnskab for 15 måneder lyder den samlede udgift til salg og distribution på 12,546 mia. kr. Det oplyses samtidig i regnskabet, at distributions-omkostningerne til stadighed søges effektiviseret, og informationschef Margrethe Skov oplyser da også, at det først og fremmest er investeringer i salg og markedsføring, der er i vækst. – Vi har stor fokus på til stadighed at investere i vores brands, siger Margrethe Skov. Hun kan ikke oplyse nærmere detaljer – dog kan hun fortælle, at specielt i England, Finland og Malaysia har der været markant stigende markedsførings-omkostninger. Carlsbergs regnskab udviste iøvrigt stigende omsætning (+6 pct.) og stigende overskud (+24 pct.) begge dele udregnet på årsbasis. Samtidig er fusionen med Orkla nu endeligt vedtaget. Navnet bliver Carlsberg Breweries og dette selskab forventes at få en netto-omsætning på knap 26 mia. kr. og et resultat før skat på 2,2 mia. kr. fin