Første arrangement i samarbejdet mellem CBS (Copenhagen Business School) og CNN bliver i forbindelse med det amerikanske valg. Her vil et seminar sætte fokus på de historiske, økonomiske, moralske og mediemæssige aspekter af valget. Panelet vil bestå af lige dele CBS- og CNN-folk.
– CBS er en god samarbejdspartner i forsøget på at nå en bredere og yngre målgruppe, hvilket vi ser som en vigtighed for CNN, siger Lidija llic, marketing- og communication manger, CNN Nordic Region, bl.a.
– Med en samarbejdspartner som CNN føjer CBS endnu et aspekt til sine internationale ambitioner. CNN repræsenterer både kvalitet, dybde, aktualitet og tyngde i den internationale og globale vægtklasse, og de samme mål og dyder, som CBS deler og arbejder hen imod, tilføjer kommunikationschef Anders Monrad Rendorff fra CBS. pia