Www.kronetv.dk er adressen, hvor fødevarekoncernen vil fortælle om sine tilbud inden for personaleudvikling. – En brochure kan vise en del, men tv-mediet åbner helt anderledes muligheder for at fortælle en historie, og ved at lade medarbejdere fortælle deres kolleger om deres egne erfaringer, håber vi, at vores tilbud og indsats på medarbejderområdet bliver bedre kendt – både internt og eksternt, siger personaleudviklingschef Thorkild Olsen. Hen på foråret vil man så evaluere udbyttet af den nye kommunikationskanal, som skal ses som et led i Danish Crowns strategi på informations- og medarbejderområdet.