Undersøgelsen sammenlignede syv byer – som i forvejen er stærke med hensyn til service, e-banking m.m. – på en række kvalitative og kvantitative kriterier. London og København lå sammen i spidsen med 35 points efter den kvalitative runde, hvor man blandt andet vurderede arbejdskraftens tilgængelighed, færdigheder etc. Men ifølge rapporten er omkostningsniveauet alt for højt i London, og derfor vinder København med en række stærke kort på hånden: Arbejdskraften er nem a skaffe og den er fleksibel, folk har gode sprogkundskaber, København er nem at komme til og fra både fra ind- og udland og kontorlokaler er billige. Dårligst placeret blandt de syv byer blev Dublin.