Trods tung skattebyrde, omfattende velfærdsstat, høj grad af regulering og en meget åben økonomi har Danmark udkonkurreret de fleste højtudviklede markedsøkonomier siden 1980’erne.
Stor international konference på CBS 11. maj, med deltagelse af bl.a. Henning Christophersen og Mogens Lykketoft, analyserer og debatterer Danmarks succes – og anledningen er udgivelsen af bogen ”National Identity and the Varieties of Capitalism: The Danish Experience”, der som hovedkonklusion fortæller, at danske og økonomiske institutioner har fremmet en glidende tilpasning til globaliseringens udfordringer.
– Konferencens formål er at drøfte de institutionelle forhold – økonomiske, politiske og kulturelle – der har gjort det muligt for Danmark at være blandt de mest succesrige OECD lande i den globale økonomi. Konferencen adresserer både de historisk-institutionelle årsager til Danmarks ydeevne og de fremtidige udfordringer. Desuden lægges der op til en diskussion om mulighederne for, at Danmark kan blive en idealmodel for Europas fremtid, såvel blandt politikere og forskere som i den offentlige debat, siger professor Ove K. Pedersen. MSOL