TV er stadig verdens største globale kanal for annoncørerne, men nettet haler ind på storebror. Globalt omsættes for 2.830 milliarder kroner på samtlige kanaler, og det tal voksede med 9 % fra 2011 til 2012.

Det er IRM’s (Institut för Reklam- och Mediastatistik, red.) løbende analyser, vi citerer, og den seneste viser, at nettet globalt er gået frem med 20 %, så den nu udgør 21 % af det totale annoncebudget.

En pudsig detalje finder vi i IRM’s data, der viser, at Danmark er det land i verden, hvor annoncørerne lægger relativt flest penge på nettet, nemlig 36,3 % skarpt forfulgt af Storbritannien.

Den digitale top-5 i net-spending ser således ud:

• Danmark 36 %.

• Storbritannien 36 %.

• Kina 32 %.

• Holland 31 %.

• Tjekkiet  31%.

Kigger vi på fordelingen af al europæisk ad-spending, ser IRM’s beregninger således ud:

• TV 33%.

• Internettet 21 %.

• Aviser og dagblade 21 %.

• Magasiner 9 %.

• Outdoor 7 %.

• Radio  5%.

• Biografen 1 %.

De europæiske annoncører brugte marginalt mindre i 2012 end i 2011, men hele markedet dirigeres af de amerikanske tal, der udgør en tredjedel af det globale marked, og det steg som bekendt med 9%.

– Det strukturelle skifte fra trykte til digitale medier mærkes tydeligst i Europa, hvor den lille tilbagegang i den totale spending skyldes den generelle økonomiske turbulens, mener Tobias Hedström, analysechef på IRM.

Hele rapporten kan købes på IRMs hjemmeside.