Danske ledere trives i deres arbejde. Løn og personalegoder spiller en birolle for ledernes glæde i hverdagen, viser en ny lederundersøgelse fra DIEU.
Smilet er til at få øje på blandt ledere på danske arbejdspladser. Knap ni ud af hver tiende leder oplever, at de i høj eller meget høj grad trives i deres job. Samtidig karakteriserer tre ud af hver fjerde leder deres egen indsats som en succes. Det er konklusionen i en ny lederundersøgelse foretaget af kursus- og konsulentvirksomheden DIEU.
– Undersøgelsen afliver en myte om, at danske lederes arbejdsglæde påvirkes af en presset hverdag. Når lederne siger ja til jobbet, følger der ofte et stort ansvar og forpligtigelser i kølvandet, men det synes ikke at smitte negativt af på trivslen i lederrollen, forklarer marketingchef Lena Meyer-Karlsen fra DIEU.
DIEU Lederundersøgelse 2006 er den hidtil største undersøgelse af ledere og ledelse i Danmark. Undersøgelsen bygger på svar fra knap 1400 ledere på alle niveauer i både private og offentlige virksomheder. Ledere har svaret på, hvordan de opfatter deres lederjob og hvad de anser for deres største ledelsesmæssige udfordringer nu og i fremtiden. pia