Den nye publikation kortlægger en lang række forhold inden for områder som økonomiske konsekvenser af it, it-erhvervene, brug af it i befolkningen, virksomhederne og den offentlige sektor, it-sikkerhed, it-infrastruktur, it-kompetencer og forskning i it. Blandt undersøgelsens pointer er, at 12 pct. af de danske familier har nu arbejdsgiverbetalt internetforbindelse i hjemmet og at andelen af virksomheder, der har oplevet generende eller alvorlige ”denial of service-angreb” steg markant fra 4 pct. i 2004 til 13 pct. i 2005.
Danskerne bruger it i alle sammenhænge. Men bruger vi mere eller mindre it end befolkningen og erhvervslivet i sammenlignelige lande? Det fortæller den anden publikation om. Blandt pointerne er:
● I Danmark udgjorde it-erhvervene 7,2 pct. af den samlede beskæftigelse i den private sektor i 2003. Det placerer Danmark i midten af de nordiske lande, mens Finland topper listen med en andel på 9,2 pct. af den samlede beskæftigelse.
● Eksporten af it-varer udgjorde 7,8 pct. af den samlede eksport fra Danmark i 2004. Det placerer Danmark langt under top-15 gennemsnittet på 16,9 pct. for EU- og OECD-landene.
● 26 pct. af danskerne har købt eller bestilt varer via internettet til private formål inden for de seneste tre måneder. Det er over top-15 gennemsnittet i EU, men Norge og Sverige ligger væsentligt højere end Danmark på dette område.
Publikationerne kan downloades gratis på www.dst.dk/it, hvor der også er adgang til den øvrige it-statistik.