Det lykkedes ikke at opnå forlig mellem DDB og Peter Helstrup efter, at Østre Landsret stadfærstede Fogedrettens forbud mod, at Peter Helstrup må arbejde for navngivne kunder efter, at han skiftede fra DDB til Saatchi & Saatchi.
Sagen handler om påstået brud på konkurrenceklausulen, og næste skridt var en såkaldt justifikations-sag ved Byretten i Hørsholm.
Men Peter Helstrup, der repræsenteres af Saatchi & Saatchis advokat, har søgt at få sagen overflyttet til behandling i Sø- og Handelsretten. Dommeren i Byretten har dog afvist anmodningen, og denne afgørelse er nu kæret til Østre Landsret.
Sagen ligner således nu et større taktisk og juridisk skoleridt, der primært sigter på at trække den i langdrag, således at eneste sikre vindere er advokaterne. fin