Børnetallet stiger, og børnenes inflydelse på familiens køb stiger. Stadig flere produkter og reklamer henvender sig til børn. Alligevel har talmaterialet på netop børn og unge efter Gallups mening længe været svagt. Og derfor har man med inspiration fra sine engelske samarbejdspartnere udviklet Gallup Børne- og Ungdomsindex, der i tre grupperinger: 8-11 år (børn); 12-14 år (pubertet); og 15-18 år (unge) – afdækker gruppernes vaner. Hele gruppen – 8-18 år – havde i 1996 en størrelse på 637.176 individer.
Grupperingen er anbefalet af psykologer, der både har taget hensyn til springene i udviklingen fra barn til voksen samt på udviklingstrinene for drenge og piger.
Bag undersøgelsen står blandt andre Gallupþs konsulent Thomas Schnoor, der ud over det stigende børnetal også har registreret, at et stigende antal firmaer henvender sig til Gallup for at få testet fx produkter og film, der henvender sig til børn.
– Børn får i dag med tilbuddene om TV-kanaler, -spil og andet ikke lov til at kede sig modsat for 20 år siden. Samtidig har de fået større økonomisk formåen samt langt større indflydelse på familiens forbrug. Derfor har vi lavet vores Børne- og Ungdomsindex, der er designet til at øge effektiviteten af virksomhedernes marketingtiltag, fortæller Thomas Schnoor.
Selve undersøgelsen er bygget op med en række basisspørgsmål om demografi, fritids-aktiviteter, interesser, holdninger til fx miljø og udseende. Herudover undersøger den forbruget af media samt kortvarige og langvarige forbrugsgoder.
Grupperne i basisspørgsmålene går igen i de tre aldersgrupper og uddybes fra de mindste til de ældste. Og derfor er det muligt at krydse på tværs af grupperne, ligesom man kan vurdere holdningsskift med stigende alder.
Oven på grundmodulet indeholder hver undersøgelse en overbygning, hvor det bestillende firma får lov til at spørge om fx egne mærkevarer, konkurrenternes mærkevarer …
I praksis vælger Gallup en gruppe på 1.500 “brutto“-respondenter til hver gruppe gennem deres egen CATIbus, der følger ESOMARs kodeks med blandt andet krav om accept fra forældrene. Brutto-gruppen screenes via telefon, hvor en del af de indledende svar – husstandsindkomst, demografi … – også indsamles.
Herefter udsendes et spørgeskema, som skal udfyldes i hjemmet og returneres for behandling hos Gallup.
Ud af hver bruttogruppe kommer en netto-gruppe på mindst 1.000, som endelig resulterer i en samlet undersøgelse blandt 3.000 børn og unge pr gang.
Rapporteringen gives med kundetilpassede tabelrapporter samt i databasen GallupPC, hvor virksomhederne har muligheder for at lave krydstabuleringer.
De første rapporteringer i Gallup Børne- og Ungdomsindex kommer i udgangen af juni. Prisen for ét grundmodul (fx 8-11 år) er 25.000 kr; for alle tre 40.000 kr pr gang. Hertil kommer en pris pr side, kunden selv ønsker at stille.
Gallup har mærket pæn interesse for det nye produkt. Gruppen er bestemt også interessant og mange vil sikkert give Thomas Schnoor ret i hans muntre vurdering:
– Børn og unge har i dag så stor indflydelse på familiens valg, at det er til at brække sig over.