”Rygterne om min død er stærkt overdrevne”. Jeg kom til at tænke på det kendte citat af Mark Twain, da jeg læste et indlæg på et bureaus website. Her skrev man, at Post Danmark har et skizofrent forhold til brevet, når vi hævder, at direct mail er i fremgang samtidig med, at antallet af breve falder ganske voldsomt. I sidste ende var pointen, at når antallet af breve faldt, så måtte direct mails som markedsføringsmedie også være i stærk tilbagegang.
Det indlæg fik mig til at rynke panden, for sæt nu at andre sad med samme opfattelse.
Sagen er jo, at Post Danmark har et meget afklaret forhold til vores væsentligste produkt, brevet. Vi tror på, at DM er et vigtigt markedsføringsmedie, og at udviklingsmulighederne langt fra er udtømte.
Det er korrekt, at brevet som sådan er i tilbagegang. Det er vi selvfølgelig ikke glade for, men vi kender årsagerne og tager højde for dem, når vi lægger budgetter og planlægger udvikl ingen. Når antallet af breve bliver mindre, skyldes det et fald i seriepost, at der er færre kontoudtog, fakturaer o. lign., efter at virksomhederne i stigende grad bruger elektroniske medier til forretningsmæssig kommunikation.
At sige, at DM er et vækstmedie, er ikke i modstrid med den udvikling. Når vi bombarderes med informationer fra alle sider, så er dét brev, der er stilet til os personligt formentlig det budskab, der opnår størst opmærksomhed. En e-mail er let at slette u-læst, en annonce er ikke målrettet nok og tv-reklamen fanger øjet, men giver ikke dybere information. Det personligt stilede brev får opmærksomhed, for det skal åbnes, før man får adgang til informationen, og det bliver ofte gemt, fordi det rammer sin målgruppe præcist.
Vores erfaring siger os, at flere og flere virksomheder får øjnene op for DM som del af et markedsføringsmix, hvor DM spiller sammen med andre medier for at opnå størst mulig gennemslagskraft.
Der ligger interessante perspektiver i at udfordre samspillet mellem de el ektroniske medier og det fysiske brev. Erfaringerne fra USA og England tyder da også på, at udviklingen går den vej. Det er en udvikling, vi selv er meget opmærksom på, og som bl.a. har fået Post Danmark til at engagere sig i e-Boks og i udvikling af ePosthuset. For os er der tale om en innovativ og proaktiv investering, for vi ved, at vi skal leve sammen med de elektroniske medier. Som medier betragtet er det mest interessante netop de kombinationsmuligheder, der åbnes, når man har adgang til at bruge begge mediers styrke i en samlet indsats.
Vi ser DM som et sprællevende medie med store udfordringer til de marketingfolk, der tør og vil være i dialog med deres kunder. Vi tror samtidig, at DM vil undergå en forandring, hvor brevet i højere og højere grad spiller sammen med alle de andre medier, der er til rådighed. For os – og marketingbranchen – er udfordringen at holde alle muligheder åbne, så brevet får sin fortjente plads som det medie, der næst efter samtalen er det mest målrettede.