Det er ingen nyhed, at der er tyndet ud i de ansatte i reklamebranchen, og desværre er det gået hårdt ud over juniorer og elever. Jeg ved, at det er en stor udgift for bureauer at have elever, og i en nedgangstid har det været et fristende sted at spare penge. Men det er en kortsigtet løsning for bureauer, kunder og for kvaliteten i dansk reklame.
Nu er der imidlertid tegn på fremgang i branchen. Det er stadig i det små, men hos de fleste bureauer er indtjeningen på vej op. Med penge på lommen er der grund til at investere, og jeg tror, at man med fordel kan bruge en del af de ekstra kroner på elever, som kan bidrage med nyt blod og friske ideer til branchen.
Uden Reklameskolen må bureauerne igen selv stå for uddannelsen af deres arbejdskraft. Det koster tid, og nogle vil hævde, at det forsinker arbej dsprocessen. Jeg synes ikke, at reklamebureauerne skal se elever som en udgift, men derimod som en investering i bureauets kompetencer. Der er en tendens til, at bureauerne genbruger folk, som allerede er i branchen, og gennemsnitsalderen er de sidste 2 år steget fra 29 til 35 år. Uden nye input og friske ideer udefra, bliver en så lille branche hurtigt indspist og en gentagelse af sig selv.
Enkelte bureauer gør meget for at ansætte elever, og det synes jeg er flot. Nørgård Mikkelsen har i 2 år kørt Testcamp som en hvervekampagne til at finde nye kreative elever. Det har været en stor succes, og ifølge direktør Erik Laumand betyder eleverne meget for bureauet: ”Eleverne er for os en garanti for at udvikle bureauet. De har ofte en ny indstilling til opgaverne, som spreder en gejst på bureauet, samtidig med at de formår at løse opgaverne fra en ny vinkel”, har Erik Laumand bl.a. sagt.
Desværre er der også en del bureauer, som helt afviser at tage elever. Store bureauer som bl.a. Wibroe, Duckert & Partners, Pro paganda og Grey har taget den beslutning at satse på seniorer. Det synes jeg er en skam, for netop disse bureauer burde udbrede deres kreative viden og erfaringer. Grey har ganske vist deres kravlegård, men her sidder de unge ulønnet, selvom deres opgaver ind imellem bliver brugt.
At opdyrke nyt talent er livsvigtigt for en branche, som lever af fornyelse. De danske reklamebureauer skal se i øjnene, at der igen skal satses på elever. Kun på den måde sikrer vi en udvikling af branchen. Med elevernes nye ideer og seniorernes erfaring kan vi få skabt en nyere og stærkere generation af dansk reklame.